Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Naziat Suresi (79.sure)

Allah Teâlâ bazı varlıklara yemin ederek surenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Naziat Suresi

Kuranı Kerim’in 79.suresi olan Naziat Suresi, Nebe suresinden sonra Mekke’de inmiştir; 46 ayettir.
Adını, “söküp çıkaranlar” manasına gelen “naziat” kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah, surenin başında, kendilerini, ilk beş ayette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.

Allah Teâlâ bazı varlıklara yemin ederek surenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

İlgili Makaleler

a) Bunların hepsi meleklerdir. İlk âyette “batmak üzere yükselenler” diye çevrilen nâziât kelimesinin anlamları içinde “kuyudan kova ile su çekenler” mânası da vardır. İnsanların ruhlarını bedenlerinden çekip çıkaran ölüm meleği ve yardımcıları bu sıfatla nitelendirilmiştir.

Sözlükte “boğmak” anlamına gelen garkan kaydı, burada ölüm meleklerinin inkârcıların ruhlarını şiddetle çekip çıkarmalarını, “Sakin ve düzenli hareket edenler” diye çevrilen nâşitât ise müminlerin ruhlarını incitmeden hafifçe çekip alan melekleri ifade eder. “Yüzdükçe yüzenler”den maksat ise ya Allah’ın emrini yerine getirmek için gelip giderken ufuklarda denizde yüzer gibi hareket eden veya dalgıcın denizde yüzdüğü gibi insan bedeninde yüzerek ruhunu çıkartan meleklerdir.

“Yarıştıkça yarışanlar” ise müminlerin ruhlarını cennete, kâfirlerin ruhlarını cehenneme götürürken birbirleriyle yarışan meleklerdir. “Emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenler”e gelince bunlar da evrenin nizamında Allah tarafından kendilerine verilen işleri yerine getiren meleklerdir.

b) İnsanların ruhlarıdır. Ölüm anında bedenlerinden zorlukla veya kolaylıkla ayrıldıkları, hızla ruhlar âlemine vardıkları, ruhlar âlemindeki makamlarına yarışırcasına gittikleri ve işleri yöneten meleklerin katına yükseldikleri için bu vasıflarla anılmışlardır.

c) Gaziler anlatılmaktadır. Yayları iyice gererek ok attıkları, oklarını kolayca fırlattıkları, karada hızla yürüdükleri ve denizde yüzdükleri, düşmanla savaşta yarışırcasına vuruşarak ileri geçtikleri ve savaş işlerini yürüttükleri için bu sıfatlarla nitelenmişlerdir.

d) Yıldızlardan söz edilmektedir. Bir ufuktan doğup diğerinden battıkları, bir burçtan diğerine yavaş ve düzenli bir şekilde akıp gittikleri, yörüngelerinde yüzerek yol aldıkları, hızları farklı olduğundan yarışır gibi birbirlerini geçtikleri ve Allah’ın koyduğu kanunlar uyarınca işlevlerini yerine getirdikleri için bu vasıflarla nitelenmişlerdir. Biz bu anlayışa daha yakın bir çeviri yapmış olduk.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Söküp çıkaranlara, andolsun;
 2. Yavaşça çekenlere,
 3. Yüzdükçe yüzenlere,
 4. Yarıştıkça yarışanlara,
 5. Derken iş düzenleyenlere .
 6. Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı,
 7. Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün,
 8. İşte o gün yürekler kaygıdan oynar,
 9. Gözler yorgun düşer.
 10. Diyorlar ki, “Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz,
 11. (Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?”
 12. “O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur” dediler.
 13. Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.
 14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
 15. (Habibim!) Sana Musa’nın haberi geldi mi?
 16. Kutsal vadi Tuva’da Rabbi ona şöyle seslenmişti:
 17. Firavun’a git! Çünkü o çok azdı.
 18. De ki:Nasıl arınmağa gönlün var mı?
 19. Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.
 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.
 21. (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.
 22. Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstererek sırtını döndü.
 23. Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı:
 24. Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.
 25. Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
 26. Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
 27. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,
 28. Onu yükseltti, düzene koydu ,
 29. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.
 30. Ondan sonra da yerküreyi döşedi,
 31. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı,
 32. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
 33. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere.
 34. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit,
 35. İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün,
 36. Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir.
 37. Artık kim azmışsa ,
 38. Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse,
 39. Şüphesiz cehennem(onun için) tek barınaktır.
 40. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için,

41.Şüphesiz cennet(onun) yegâne barınağıdır.

 1. Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.)
 2. Sen onu nereden bilip bildireceksin!
 3. Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir.
 4. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın.
 5. Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.

Naziat Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu