Gavs Hazretlerinin Seceresi

Gavs Hazretlerinin Seceresi

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV Efendimizin ehl-i beyti – torunları olan Gavs Hazretlerinin Peygamber Efendimizden bugüne kadar gelen mübarek Seyyidlik seceresi aşağıdaki şemada sunulmuştur.

(Resmi büyük görebilmek için üstüne tıklayın ve açılacak olan pencerede yine resmin üstüne tıklayın ve resmi kaydedin.)

Resulullah (SAV)’in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i seyyidler olarak vasıflandırması, müslümanlarca, onların ve onların soyundan gelenlerin seyyid olarak isimlendirilmelerine sebep olmuştur. Müslümanların kalplerinde yaşattıkları, coşkun ehl-i Beyt sevgisi, onların tarih boyunca, Resulullah (s.a.s)’ın torunlarının soyundan gelenlere aşırı bir sevgi beslemelerine ve onları diğer insanlardan ayırd ederek dünyevî muamelelerde farklı bir yere oturtmalarına sebep olmuştur.

Başlangıçta, Hasan (r.a) ve Hüseyin (r.a)’ın her ikisi ve onların çocukları için seyyid ifadesi kullanılmaktaydı. Ancak sonraları Hasan (r.a)’ın soyundan gelenlere şerif, Hüseyin (r.a)’in soyundan gelenlere de seyyid denilmeye başlanmıştır. Seyyid ve şerifler, Emevîler döneminin sert ve acımasız muameleleri hariç tutulursa, şekli ne olursa olsun sonraki bütün yönetimlerce, layık oldukları şekilde saygı görmüşlerdir. Tarihteki bütün İslâm devletlerinde bu zümrenin işleriyle ilgilenen bir müessesenin bulunması ve bunun başında bulunan kimsenin (Nakibul-Eşraf) en yüksek makamlarından sayılması bunun en açık delilidir.

Osmanlılar zamanında da seyyid ve şerifler, saygı görmüş ve onların toplum içindeki üstün ve saygın yerlerini korumaları için Nakibul-Eşraf adı altında bir memuriyet ihdas edilmiştir. Nakibul-Eşraf, Müftil-Enam ve Şeyhül-İslam’dan sonra en yüksek makam olarak telakki edilmiştir.

Gavs Hazretlerinin Seceresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

Bir Yorum

Başa dön tuşu