Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Abese Suresi (80.sure)

"Ya Resulallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez. Çünkü Kureyş'in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı.

Abese Suresi

Kuranı Kerim’in 80.suresi olan Abese Suresi
Mekke’de inmiştir, 42 ayettir. Adını, “yüzünü ekşitti, buruşturdu” anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu surenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir: Efendimiz; Velid, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabia gibi Kureyş’in ileri gelenlerine İslâm’ı anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah bin Ümmü Mektum gelir ve

-“Ya Resulallah! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret” der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez. Çünkü Kureyş’in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatları değişti.

İlgili Makaleler

Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu âyetler geldi. Resulullah’ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri ayetler, onun hak peygamber olduğuna en büyük delildir. Zira hiç kimse kendisini bu şekilde tenkit etmez.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. (Peygamber), yüzünü ekşitti ve geri döndü.
 2. Âmânın kendisine gelmesinden ötürü
 3. Belki o temizlenecek,
 4. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
 5. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,
 6. Sen ona yöneliyorsun,
 7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.
 8. Fakat koşarak sana gelen ,
 9. Ve (Allah’tan) korkarak gelenle ,
 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun.
 11. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür,
 12. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır,
 13. O, değerli sahifelerdir,
 14. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde,
 15. Kâtiplerin ellerindedir ,
 16. Değerli ve güvenilir katiplerin.
 17. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır!
 18. Allah onu neden yarattı?
 19. Bir nutfeden (spermden) yarattı da ona şekil verdi.
 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
 21. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu.
 22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir.
 23. Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini yapmadı.
 24. İnsan, yediğine bir baksın!
 25. Yağmurlar yağdırdık,
 26. Sonra toprağı göz göz yardık,
 27. Bu suretle orada ekinler bitirdik,
 28. Üzümler ,yoncalar ,
 29. Zeytinlikler, hurmalıklar ,
 30. İri ve sık ağaçlı bahçeler,
 31. Meyveler ve çayırlar bitirdik.
 32. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.
 33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,
 34. İşte o gün kişi kardeşinden kaçar.

35 . Annesinden, babasından,

 1. Eşinden ve çocuklarından .
 2. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.
 3. O gün bir takım yüzler parıl parıl,
 4. Güler ve sevinir.
 5. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş,
 6. Hüzünden kapkara kesilmiştir.
 7. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

Abese Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu