Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Tin Suresi (95.sure)

Müfessirler Allah’ın insandan daha güzel mahlûku olmadığı kanaatindedirler.

Tin Suresi

Kuranı Kerim’in 95.suresi olan Tin Suresi
Tin Suresi, dağ adı veya incir demektir. Bürûc suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 8 ayettir. “En güzel biçim” diye çevirdiğimiz ahsen-i takvîm tamlaması bu bağlamda insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve yapıyı, bu sayede insanın, yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik gerekse ruhsal yetenekler bakımdan en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılmış olmasını ifade eder.

Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan ayetteki deyimiyle bu güzelliğin kaynağı, Allah’ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi, “kendi sureti üzere” (kendi sıfatlarından ona insanlık düzeyinde olmak üzere lûtufta bulunarak) yaratması, onu yeryüzünde halife kılması lûtuf ve inayetleridir.

İlgili Makaleler

Müfessirler Allah’ın insandan daha güzel mahlûku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah insanı canlı, bilen, irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde fizik bakımdan kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hâkimiyet kurabilen bir varlık olarak yaratmıştır ki bütün bu v.b sıfatlar aynı zamanda ilâhî sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları, tecellileridir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1. İncire, zeytine,
  2. Sina dağına ,
  3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
  4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5.  Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

  1. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
  2. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
  3. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

Tin Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu