Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Beled Suresi (90.sure)

“Belde” veya “şehir”den maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Beled Suresi

Kuranı Kerim’in 90.suresi olan Beled Suresi Mekke’de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 ayettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke’yi anlatan ve “şehir” anlamına gelen “beled” kelimesinden almaktadır.

Bu surede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

İlgili Makaleler

“Belde” veya “şehir”den maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar, “Adem ve zürriyeti, Nuh ve soyu, İbrahim ve soyu, Hz. Muhammed ve soyu, genel anlamıyla anne baba ve çocuklar” şeklinde özetlenebilir. Taberi, gerekçelerini açıklayarak bizim de katıldığımız son manayı tercih etmiştir.

Müfessirler 2. ayetteki hill kelimesinin farklı anlamlarından hareketle ayete şu manaları da vermişlerdir:

a) “Bu şehirde hayvan ve bitkilerin bile dokunulmazlığı olduğu halde müşrikler sana eziyet etmeyi helal sayıyorlar.”

Bu takdirde ayette müşriklerin kutsal kentin hürmetini çiğneyerek Hz. Peygamber’e eziyet etmeleri kınanmaktadır.

b) “Bir gün gelecek Mekke’yi zalim putperestlerin elinden kurtarman gerekecek ve o zaman kentin dokunulmazlığı senin için geçici olarak kaldırılacaktır.”

Bu takdirde ise Hz. Peygamber’in ileride bu kenti fethedeceği ve fetih sırasında şehirde çatışmaya girmesine geçici olarak izin verileceği bildirilmiş demektir. Nitekim öyle de olmuştur

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Andolsun bu beldeye ,
 2. Ki sen bu beldedesin ,
 3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,
 4. Biz, insanı ( yüzyüze geleceği nice ) zorluklar içinde yarattık.
 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
 6. ” Pek çok mal harcadım ” diyor.
 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor?
 8. Biz ona iki göz vermedik mi?
 9. Bir dil ve iki dudak ,
 10. Ona iki yolu ( doğru ve eğriyi ) gösterdik .
 11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.
 12. O sarp yokuş nedir bilir misin?
 13. Köle azat etmek,
 14. Veya açlık gününde yemek yedirmektir,
 15. Yakınlığı olan bir yetime.
 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
 17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.
 18. İşte bunlar sağdakilerdir.
 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,
 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

Beled Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu