Sesli Kuran-ı Kerim
Çok Okunuyor

Fecr Suresi (89.sure)

Tan yerinin ağarma zamanı ortalığın aydınlanmaya, canlıların da uyanmaya başlaması, bir çeşit yeniden dirilmeye benzediği için yüce Allah sabah aydınlığına yemin ederek aşağıda anlatılacak konulara dikkat çekmiştir.

Fecr Suresi

Kuranı Kerim’in 89.suresi olan Fecr Suresi
Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr suresi, Leyl suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 30 ayettir. Bu surede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

“Sabah aydınlığı” diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak “tan yerinin ağarması”, isim olarak “sabah aydınlığı, şafak vakti, tan yerinin ağarma zamanı” gibi anlamlara gelmektedir.
Tan yerinin ağarma zamanı ortalığın aydınlanmaya, canlıların da uyanmaya başlaması, bir çeşit yeniden dirilmeye benzediği için yüce Allah sabah aydınlığına yemin ederek aşağıda anlatılacak konulara dikkat çekmiştir.

 1. ayette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicri yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır. Ancak birinci mana tercihe daha uygundur. Çünkü bu sure Mekke’de indiğine, ayrıca ramazan orucu da Medine’de farz kılındığına göre ikinci ve üçüncü şıklardaki günler surenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu.

Zilhiccenin ilk on günü ise surenin inmesinden önce de Araplar’da kutsal sayılıyordu. 3. ayette geçen “çift ve tek”ten neyin kastedildiği konusunda da farklı yorumlar bulunmakla birlikte, çift olanıyla, tek olanıyla bütün varlıklar üzerine yemin edildiğini söylemek en uygun olanıdır.

İlgili Makaleler

Çünkü varlık yokluğa göre bizatihî bir değerdir.
Nitekim İslam düşünce tarihinde varlık hayır, yokluk şer kabul edilmiştir. Ayrıca burada belli varlıklardan ziyade bu kavramlara (tek ve çift) dikkat çekildiği; mutlak tek olan Allah’ın dışında “tek”in bulunmadığına, tek gözüken yaratılmış varlıkların, ortak özellikleri göz önüne alındığında çift ve benzer olduklarının düşünülmesi yönünde yol gösterildiği de söylenebilir.

 1. ayette zikredilen “geçip gitmekte olan gece”nin, “Müzdelife gecesi” veya “bayram gecesi” olduğu söylenmiştir (bk. Elmalılı, VIII, 5797). Ancak ifadenin mutlaklığını ve başka pek çok ayette birçok kozmik varlık ve olaylara, belirleme yapılmaksızın yemin edildiğini dikkate alarak bunu da bütün geceler olarak anlamak daha uygun olur.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Andolsun Fecre ,
 2. On geceye ,
 3. Çifte ve teke,
 4. (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye
 5. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.
 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
 7. Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?
 8. Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ,
 9. O vadide kayaları yontan Semud kavmine?
 10. Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a?
 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.
 12. Oralarda kötülüğü çoğalttılar.
 13. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
 14. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
 15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde “Rabbim bana ikram etti” der.
 16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der.
 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,
 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,
 19. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz.
 20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
 21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,
 22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).
 23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!
 24. (İşte o zaman insan:) “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!” der.
 25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.
 26. 0’nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
 27. Ey huzura kavuşmuş insan!
 28. Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
 29. (Seçkin) kullarım arasına katıl,
 30. Ve cennetime gir.

Fecr Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu