Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Gaşiye Suresi (88.sure)

Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Mesela Saffat suresinin 62, 67. ayetlerinde yiyecek olarak “zakkum ağacı”ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan..

Gaşiye Suresi

Kuranı Kerim’in 88.suresi olan Gasiye Suresi
Adını, ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen “ğâşiye” kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah’ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah’a varılacağı ve O’nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir.

Kıyamet, dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona “kaplayan, bürüyen” anlamında gaşiye denmiştir (Zemahşerî, IV, 246). İbrahim suresinin 50. ayeti dikkate alınarak gåşiye kelimesinin “ateş” anlamına geldiği de söylenmiştir (Şevkanî, V, 499).

İlgili Makaleler

Müfessirler 2 ve 3. ayetlerde, zillet kaplayacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen “yüzler”le inkarcıların kastedildiğini söylemişlerdir. Onlar dünya hayatında büyüklük taslayıp inkar bataklığına saplandıkları, müminleri küçümsedikleri, peygamberin davetini kabul etmeyi ve müminlerle eşit konumda bulunmayı kendilerine yediremedikleri için kıyamet gününde yüzlerini korku bürümüş, çektikleri sıkıntı ve cezadan dolayı bitkin bir halde bulunacakları ifade edilmektedir.

 1. ayet inkarcıların gireceği cehennemin son derece sıcak ve kızgın olduğunu, 5. ayet ise orada kendilerine serinletici içecek yerine aşırı derecede sıcak sıvılar verileceğini bildirmektedir. 6-7. ayetlerde inkarcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibaret olduğu, ihtiyacı karşılamadığı gibi çektikleri elem ve ıstırabın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber verilmektedir.

Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Mesela Saffat suresinin 62, 67. ayetlerinde yiyecek olarak “zakkum ağacı”ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhammed suresinin 15. ayetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hakka suresinin 36. ayetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir.

Bu örneklerde de görüldüğü üzere Kur’an’da, genellikle insanlarda eksik de olsa bir çağrışım yapması ve sonuçta bir korku ve kaygı uyandırıp günahlardan uzaklaşmaya teşvik etmesi için cehennem ve oradaki şartlar dünya hayatında korku, acı, nefret tiksinti vb. duygular veren bazı olaylar, durumlar, maddeler için kullanılan kelimelerle, isimlerle anılmış, bu yönde tasvirler yapılmıştır.

Ancak yeri geldikçe ifade edildiği gibi (mesela bk. Mutaffifîn 83/22-28) ahiret hayatı gayb aleminden olduğu için orayla ilgili tasvirlerden mutlaka kelime ve sözlerin ifade ettiği dış manayı anlamak ve böylece oradaki nimet veya sıkıntıların da dünyadakilerin aynısı olduğu gibi bir sonuca varmak gerekmez. Müminler bunlara inanır, mahiyetini ise Allah’ın bilgisine havale ederler.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?
 2. O gün bir takım yüzler zelildir,
 3. Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur,
 4. Kızgın ateşe girer.
 5. Onlara kaynar su pınarından içirilir.
 6. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur,
 7. O ise ne besler ne de açlığı giderir.
 8. O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar,
 9. (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır,

10.Yüce bir cennettedirler.

11.Orada boş bir söz işitmezler.

 1. Orada (cennette) devamlı akan bir pınar,
 2. Yükseltilmiş tahtlar,
 3. Konulmuş kadehler,
 4. Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
 5. Serilmiş halılar vardır.
 6. (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?
 7. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?
 8. Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı?
 9. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?
 10. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.
 11. Onların üzerinde bir zorba değilsin.
 12. Ancak yüz çevirir inkâr ederse,
 13. İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.
 14. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.
 15. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Gaşiye Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu