Sesli Kuran-ı Kerim

İnfitar Suresi (82.sure)

Kıyamet günü hakkında Tekvir suresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır.

İnfitar Suresi

Kuranı Kerim’in 82.suresi olan infitar Suresi Naziat suresinden sonra Mekke’de inmiştir. 19 ayettir. Manası “yarılmak”tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır.

Konusu ahiret âlemidir. Kıyamet günü hakkında Tekvir suresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır.

Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvir 81/1-6).

İlgili Makaleler

Denizlerin birbirine katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.

Bu ayetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir.

Bu ayet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Gökyüzü yarıldığı zaman,

 2. Yıldızlar döküldüğü zaman,

 3. Denizler birbirine katıldığı zaman,

 4. Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,

 5. İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

 6. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 7. O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp,ölçülü bir biçim verdi.

 8. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

 9. Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.

 10. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var,

 11. Değerli yazıcılar var,

 12. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.

 13. İyiler muhakkak cennettedirler,

 14. Kötüler de cehennemdedirler.

 15. Ceza gününde oraya girerler.

 16. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar.

 17. Ceza günü nedir bilir misin?

 18. Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü?

 19. O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır.

İnfitar Suresi (82.sure)

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu