Sesli Kuran-ı Kerim
Çok okunuyor!

Kureyş Suresi

Hz. Peygamber Kureyş’in Haşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur.

Kureyş Suresi

Kuranı Kerim’in 106.suresi olan Kureyş Suresi
Kureyş’e devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra ’de inmiştir, 4 ayettir.
Kureyş, Hz. Peygamber’in mensup olduğu, İslam’ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur’an’da adı geçen büyük Arap kabilesidir.
Nesep bilginlerinin çoğunluğuna göre Kureyş’in atası Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan’dır.
Hz. Peygamber Kureyş’in Haşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. Cahiliye döneminde Kureyşliler Allah’ın varlığına inanmakla birlikte putları Allah’a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur’an onları, “ortak koşanlar” anlamına gelen müşrikûn sıfatıyla nitelemiştir.

610 yılında Hz. Peygamber’e Kur’an inmeye başlayınca Kureyş’in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi Hz. Peygamber’e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke’nin fethine kadar sürmüştür. Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte İslamiyet’in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır.
Bundan sonra İslam’ın dünyaya yayılması için Kureyşliler’in ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir

Kureyş kabilesi, Araplar’ca kutsal sayılan Kabe’nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle Kabe’yi yıkmaya gelen fil ordusunun mucizevi bir felakete maruz kalarak Kabe’yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler’in kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı.

Emirler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Taif’in serin yaylalarına, kışın da Yemen’in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş’in ticaret kervanları kış aylarında Somali ve ’a, yaz aylarında da , , ve İran’a kadar giderlerdi. Mekke’nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte surede Allah’ın onlara lutfettiği bu imkanlar hatırlatılmakta, özellikle Kabe’ye vurgu yapılarak
“Şu evin (Kabe) rabbine etsinler” buyurulmaktadır.

(Türkçe Meal dinlemek için oynatıcı üzerindeki ileri tuşuna basın)
(Telefon-Tablet Kullanıcıları Oynatma Tuşuna Tıklayınız.)

Arkaplan Resimleri Kureyş Suresi 1

Rahman ve Rahim (olan) Allah’ın adıyla.

1. Kureyş’e kolaylaştırıldığı,

2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,

3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,

4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Facebook | Twitter | Pinterest | Instagram | Youtube | SoundCloud

Kureyş Suresi

Gelen Arama Kayıtları:

Etiketler

İlgili Makaleler

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir

Arkadaşınla Paylaş