Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

İnşikak Suresi (84.sure)

Kur’an, muhtelif ayetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah’a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O’nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken, kıyametin nasıl kopacağına ilişkin olarak burada olduğu gibi başka surelerde de tasvirler vermektedir.

İnşikak Suresi

Kuranı Kerim’in 84.suresi olan Sure-i İNŞİKAK İnfitar suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 25 ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.

Kur’an, muhtelif ayetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah’a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O’nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken, kıyametin nasıl kopacağına ilişkin olarak burada olduğu gibi başka surelerde de tasvirler vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir taraftan evrenin yok edilmesini tasvir ederken, diğer taraftan insanların bilinen bir hayattan başka bir hayata intikalleri esnasında karşılaşacakları dehşet dolu manzaralar sergilemektedir. Bu ayetlerde de kıyametin kopması esnasında göklerde ve yerde meydana gelecek değişiklikler tasvir edilerek kıyamet günü hakkında Tekvir ve İnfitar surelerinde anlatılanlar pekiştirilmekte, insanlar uyarılarak şimdiden o gün için hazırlık yapmaları istenmektedir.

Kitabın arkadan veya sol tarafından verilmesi de kişinin inkarcı ve bedbaht olduğunu ifade eder.
11. ayette belirtildiği üzere bunlara amel defterleri verildiğinde “Eyvah! Keşke bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!” diyerek acı içinde kıvranacaklar, ölüp yok olmayı temenni edeceklerdir.

Ancak 12. ayette ahiretteki pişmanlığın fayda vermeyeceği ve cezalarını çekmek üzere cehenneme girecekleri ifade edilmiştir. Çünkü bunlar dünyada Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, O’nun rızasına uygun hareket etmeyen ve rablerine hiç dönmeyeceklermiş gibi sorumsuzluk içinde yaşayan, kısacık hayatlarını zevk ve eğlence içerisinde geçiren kimselerdir.

Oysa 15. ayette belirtildiği üzere yüce Allah insanı görüp gözetlemekte ve bütün yapıp ettiklerini izlemektedir, ahiretteki karşılığını da buna göre verecektir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Gök yarıldığı,
 2. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,
 3. Yer dümdüz edildiği,
 4. İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,
 5. Ve Rabb’ini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).
 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O’na varacaksın.
 7. Kimin kitabı sağından verilirse,
 8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;
 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
 10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,
 11. Derhal yok olmayı isteyecek,
 12. Ve alevli ateşe girecektir.
 13. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.
 14. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.
 15. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.
 16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,
 17. Geceye ve onda basan karanlığa,
 18. Dolunay olmuş aya ,
 19. Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.
 20. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
 21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.
 22. Aksine, kafirler yalanlıyorlar.
 23. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.
 24. (Resulüm!) Onlara acı azabı müjdele!
 25. İman edip salih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır.

İnşikak Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu