Sesli Kuran-ı Kerim
Çok Okunuyor

Zilzal Suresi (99.Sure)

Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Zilzal Suresi

Deprem demek olan “zilzal”, surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine’de inmiştir, 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder.

Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Diğer ayetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107).

İlgili Makaleler

Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. âyetteki “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır:
a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması;
b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması;
c) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lâvların dışarı çıkması.

Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı,
  2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı,
  3. Ve insan “Ne oluyor buna!” dediği vakit,
  4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır,
  5. Rabbinin ona bildirmesiyle.
  6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
  7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
  8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.

Zilzal Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu