Allah Dostlarından Sözler
Çok Okunuyor

Virdimi çekemiyorum

"Bir insan yemek yemese aç kalır, halsiz düşer, kalbin gıdası da zikirdir ve çekilmeyince o kalb ölür."

Virdimi çekemiyorum

Kalbin temizliği zikirle olur

Gavs-i Sani Hazretleri’(k.s)nin zikir hakkındaki sohbetlerinden:

-“Vird çok önemlidir. Bu yolun olmazsa olmaz reçetesidir, ilacıdır. Siz hasta olunca doktora gidiyorsunuz doktor muayene edip hastalığınıza göre size bir reçete yazıyor, siz iyileşmek için reçetede yazan ilaçları alıp aksatmadan kullanmak zorundasınız. Kullanmazsanız hastalık iyi olmaz daha da kötüleşirsiniz. İlaçları devamlı, muntazam kullanmanız lazımdır.

İlgili Makaleler

Yoksa arada bir kullanmakla olmaz. Olmaz. Kışın evde soba yakıyorsunuz. Soba yana yana ne olur? Boruları kurumla dolar bir zaman sonra sobayı ne kadar yakarsanız yakın baca çekmez, sizi ısıtmaz. Çünkü borular kurum dolu.

Ne yapmamız lazım. Boruları tıkanmadan temizlememiz lazım. Kalp de öyledir. Devamlı temiz olması lazım. Devamlı temizlememiz lazım. Kalbin temizliği de zikirdir. Zikri devamlı yapmamız lazım ki kalbimiz hastalanmasın, daim silinen boru gibi temiz olsun.

Vird de aksatma olmaz. Arada bir çekmek olmaz, ara vermek olmaz, tesbihatı tamamlamadan bırakmak olmaz… Olmaz… Olmaz… Kalbi temizlemek lazım. Kalbi temiz tutmak lazım. Kalbin temizliği zikirle olur. Başka türlü olmaz… Olmaz…”

-“Zikre devam ediniz, virde önem veriniz. Çünkü kalbin tek ilacı zikirdir. Kuran okumak, salâvat çekmek, hizmet etmek sevaptır; fakat bunlar kalbe ilaç olmaz, nefsin çirkin sıfatlarını değiştirmez. Nefsi ancak zikir terbiye eder.”

-“Yüce Allah’ı zikre devam ediniz. Zikir çekerken uyanık olunuz. Allah zikrini kalbinizin içine yerleştiriniz. Zikir kalbe yerleşince siz istemeseniz de kalp Yüce Allah’ı zikreder. Midenizi düşünün; o,siz istemesiniz de kendi işini görür. Siz uyurken bile işine devam eder. İçine zikir yerleşen kalp de böyledir.”

–”Vird çok önemlidir virdin yerini hiçbir şey tutmuyor. Siz kuran okuyorsunuz, Yasin okuyorsunuz, başka sureler okuyorsunuz ama kalbinize hiçbir fayda sağlamıyor. Kalbiniz ancak Vird çekerek temizlenir.

Vird çekmezseniz kalbinizdeki pislikler, lekeler çoğalıyor hiçbir şeyden feyiz ve tat alamıyorsunuz. Virdinizi çekiniz. Doktora gidiyorsunuz size ilaç veriyor, o ilacı almazsanız hastalığınız geçmiyor manevi hastalıkların ilacı virddir, zikirdir.

Zikirsiz sofi olmuyor, zikir çekmeyen sofiden hiçbir şey olmuyor ne yapın ne edin virdinizi çekin. Gafletle Vird çekmeyin önce gafletten uyanın gafletle çekilen virdden feyiz alınmaz. Neden feyiz gelmiyor gaflette olduğunuzdan ondan gelmiyor.”

-“Bir insan yemek yemese aç kalır, halsiz düşer, kalbin gıdası da zikirdir ve çekilmeyince o kalb ölür. Bu yüzden virdinizi aksatmayınız ve bırakmayın, bir yaralı, yarasına ara sıra merhem sürerse, arada bir ilaç alırsa faydası olmayacağı gibi arada bir çekilen Vird de fayda sağlamaz, hem Vird çekince o yarayı (kalbi) tedavi etmektir.

Ama günah işleyince o yarayı kanatmak olur ki, hiç faydası olmaz. Bu yüzden virdinizi çekin ve günahlardan korunun.4-5 aydan fazla Vird çekmeyenlerin virdini 5 bine düşüreceğiz 5 bin çekecek.”

-“Kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise, şeytanın gıdasıdır. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse Yüce Allah’ın zikrini çok yapmalıdır. Günah işleyenler, kalplerini zayıflatıp şeytanı kuvvetlendirmiş olurlar. Şeytanı kuvvetli olanın dini zayıf olur. Onun için haramlardan uzak durmalıdır.”

-“Zikir kalbin gıdasıdır; gıdasını almayan kalp zayıflar, sonra ölür.Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur. Haramlar ve işlenen günahlar ise, şeytanın gıdasıdır.

İşlenen günahlar, insanın kalbini zayıflatır; onun düşmanı olan nefsi ve şeytanı kuvvetlendirir. Bu nedenle, insanın içinde kalp, nefis ve şeytan devamlı mücadele hâlindedir. Rabbül-Alemin: Dikkat edin, uyanık olun; kalpler ancak Allahın zikriyle huzur bulur, buyurmuştur.” Ra’d 28

-“Zikir çekmeyen sofi avamdır. Nakşî listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır.”

-“Nefis nefy isbat ile Müslüman olur.”

-”Kalb bir şehirse zikir sultandır.”

-”Zikir alıp da çekmeyenler zarar görüyorlar”

-”Zikir çekmeyen Rabıta yapmayanı tanımıyoruz”

-”Vird çekenler bizim öz evladımız gibidirler.”

-” Samimiyet zikirle olur.”

-“Sofiler bize dünya şikâyeti ediyorlar. Ama bir sofi gelip zikir ile soru sormuyor.”

-“Dünya dertleri hep gafletten geliyor. Zikri sürekli çekin, günahlara meyl etmeyin. Yoksa zikir uzar gider.”

-Gavs Hz.lerine(ks)  bir sofi gelip “Zikrimi çekemiyorum “deyince mübarek celalleniyor. Mübarek yok hastayım, yok yapamıyorum gibi dertlerin zikre mani olmadığını buyurmuş ve her türlüsünün gafletten meydana geldiğini buyurmuş. “İllaki zikri çekmek gerektiğini” buyurmuştur.

Gavs Sani(ks) yine zikir çekmeyen rabıta yapmayan kişiyi tanımadıklarını buyurmuştur.

Gavs ı Sani Hazretleri(ks), Divan’daki görevlilere ve korumalara buyurmuşlar;
-“Virdinizi çekmezseniz, 100 sene de hizmet etseniz; işe yaramaz.

 • Hatme, rabıta ve Vird bizim yolumuzun esaslarıdır. Bunlardan birini yapan Kapımızın önündedir. İkisini yapanın eli elimizdedir. Üçünü yapanın eli cebimizdedir ne isterse alsın.”

Bir gün bir sofi Gavsı Sani Hz. lerine (k.s) dedi ki;
-“Kurban biz ilerleyemiyoruz, ne kadar zikir yapıyoruz vücudumuz uyanmıyor, gafletteyiz nasıl yapacağız?”

Bastonu koydu elini üzerine koydu, dedi ki sofi:

1- Bir insan nazar ı haram yaparsa, ne kadar zikir yaparsa ona fayda vermez

2- Bir insan, yirmi dört saat dünyayla meşgul olursa, alışveriş, insanlarla oturup kalkarsa, o insanın kalbi ne kadar zikir yaparsa fayda vermez.

3- Bir insanın ailevi huzuru yoksa bu insanda ne kadar zikir yaparsa kalbine fayda vermez.

4- Bir insan günah işlerse bu insan ne kadar zikir yaparsa yapsın fayda yoktur. İnsan bu dört şeyi yaparsa, ne kadar zikir yaparsa yapsın fayda vermez. Terk ederse fayda verir.

Virdimi çekemiyorum

Gavs-i Sani (k.s) virdi şöyle anlatmış:
-“Düşünün sobayı nasıl ki soba yanar sonra sobayı temizlemezseniz ne olur bilir misiniz der sobayı yakmaya kalkarsanız soba tıkanır dumanı geri teper. O zaman boğulursunuz zehirlenir ölürsünüz Gavs (k.s) devam ediyor virdi çekmeseniz kalbe Allah cc nuru gelmez Allahın nurunun gelmediği kalp ne olur Allah cc anmayan kalp olur ve Allah’ın nuru Kalbine girmez o zaman kalbe şeytanın vesvesesi girer Allah’ı unutmaya kadar gider, virdinizi gafletsiz çekin.”

Gavs-ı Sani Hz.lerinin Vird üzerine yaptığı sohbetin bir kısmı

-”Siz hastasınız ve bir doktora gittiniz. Doktor sizin hastalığınıza iyi gelecek bir ilaç tavsiye etti. Bu ilacı alırsanız iyileşeceksiniz. Ancak ilacı almıyorsunuz ve hastalık da geçmiyor. Vird kalbin ilacıdır, eğer gafletsiz çekilirse lezzet alınır ve derdinize derman olur. Vird gaflet ile çekilirse bitmek bilmez. İnsan bir an önce kalkmak ister, sıkıntı basar. Allah’tan başka bir şeyi Vird esnasında düşünmek gaflettir. Gaflet ise şeytandandır. Bu yolu bitirmek lazımdır”

Şöyle bir soru soruldu;

-”Efendim, biz virdi gafletsiz çekmek istiyoruz ama olmuyor”. Cevaben buyurdular ki;

-”Çok çalışmak lazımdır, virde başlandığında bir kerede çekmek gerekir. Vird esnasında sadece Allah’ı düşünmek gerekir” unun için haramlardan uzak durmalıdır.

Şah-ı Nakşibend Hz. (ks) bir gün Vird çekiyordu. Bir ses işitti. Ses dedi;

-“Ey kulum ben senden razıyım. Geçmiş günahlarını ve gelecek günahlarını affettim. Yeter artık Vird çekme” dedi. Şah-ı Nakşibend (ks) Hz.leri dikkat etti, ses tek noktadan geliyordu. Baktı sağından, solundan, arkadan, önden, alttan ve üstten gelmiyor. Sadece tek bir noktadan geliyordu. Şah-ı Nakşibend (ks) Hz.leri Şeriat ilmine vurdu, dedi

-“Ey iblis sen şeytansın” şeytan;

-“Nerden anladın, şeytan olduğumu”, Şah-ı Nakşibend (ks) Hz.leri dedi;

-“Benim Rabbimin sesi her yönden ve aynı anda gelir seninki tek bir noktadan geliyor.”

Sağ elini yukarı kaldırıp, elindeki Vird tesbihini bir vurdu, şeytanın arşını kırdı, tuz budak etti, ilmi sayesinde. İlim nurdur, ışıktır. Onun için herkes ilim yapacak, okuyacak, öğrenecek. Bir taksinin her şeyi olsa farı olmazsa yol gidemez. İşte insanda da ilim olmazsa her yer karanlıktır. Kısa zamanda tepe takla gider. İşte Şah-ı Nakşibend (ks) Hz.leri denilmesindeki sebep budur. İlmiyle şeytanın levhini kırmasından sonra, Allah Teâlâ Azimüşan Şah-ı Nakşibend (ks) Hz.lerinin kalp kulağına,

-“Ey kulum ilmin ile öyle bir sed çektin ki, iblis bu seti kıyamete kadar aşamaz.”

Gavsımız açıkladı;

-“Şahı, en ulu yüksek, Nakşî gizli, Bend set, yani maneviyattan yapılmış gizli aşılmayan yüce, ulu sed anlamına gelir. Bu sed Allah (cc )  seddidir.”

Virdimi çekemiyorum
Anasayfa
Himmet
Cezbe Nedir, Ne Demektir?

Antika ve Porselen Tamiri Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

11 Yorum

 1. Virdden önce euzü besmele çekin. 33 defa estağfirullah çekip başlayın. Rabıtanızı yapın. Korkacak birşey yok. Zikir çeken kişi en sağlam kaleye sığınmış demektir. Allah sizi koruyor. Ne yapacak cinler size? Onlar senden korksun. Sizi zikirden alıkoymak için basit oyunlar bunlar. Devam ederseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz. Aldırış etmeyin.
  Ayrıca ara sıra mürşid ziyaretine gitmeniz lazım. Sofilerden ayrılmayın. Dergahlara, sohbetlere katılın. Sofilik kendi kendinize yapılacak bişey değil. Şeytan sizi yolunuzdan döndürür. Yalnız kalanla uğraşır.

 2. Bulunduğunuz şehirde “Çay ocaklarına” giderek vekillerle görüşebilirsiniz.
  Her şehirde her kasabada mutlaka çay ocağı bulunur.

 3. Yeniden vird almak isteyen mutlaka bir vekil ile görüşmelidir.

 4. Bu konuyu yakınınızda bulunan bir vekil kardeşimizle görüşmeniz gerekmektedir.

 5. 15 bin virdim var ama uzunca bir süre çekmedim şimdi çekmek istiyorum tekrar tevbe alıp 5binden başlayabilir miyim daha fazla çekemiyorum…

 6. Aleykum Selam, ve Rahmetullahi, ve Berekatuhu. Asr Suresinide üzerinize Okudum.

 7. Sevgili kardesim,
  Büyüklerim Affiniza siginarak sunu Tavsiye etmeyi arzu ettim.
  Sahi Naksibend Seyhlerinden olan Alim Zat Merhum Ismail Cetin Kuddise Sirruhun ( Gavsi Kasrevi Kuddise Sirruhun Vekili )
  Sevgi Bagi ( Parasizdir ) Eserinde bizlere Tavsiye ettigi Hizbi Azamí ( Kala Duasi ).
  Sanada Tavsiye ederim. Okudugunuzda Allah Celle Celaluhu tarafindan konrunmus oluyoruz, konrundugumuzda, In Cin de Top oynasa ilgilenmiyorunz bize Zararlari gelmez Allah Celle Celaluhunun izniyle. Hizbi Azam ( Kala Duasi ) Kurani Kerimden Ayetlerdir. Allah Yardimciniz Olsun

 8. Sizinki şeytani vesvese, ona aldırmayıp mürşidinizden himmet isteyip dersinizi çekin. Bir müddet sonra vesvese etkisini kaybeder.

 9. Esselamu aleyküm. Küçük yaşlarda ailem ile iki defa menzile gitmiştim. Henüz 11 yaşında olmama rağmen tarifsiz feyz aldım şimdi 33 yaşındayım ve yine gitmek istiyorum. Kafama takılan tek şey vird esnasında gözümü kapatınca korkuyorum. Geçen virdle ilgili bir yazı okumuştum. Vird çekenlere değişik boyutlardaki cinler iblisler gözlerine görünüp musallat oluyormuş. Ben bundan dolayı zikr çekmeye korkuyorum. Allah rızası için bana yardımcı olun. Bu korkumu nasıl yenebilirim. Ya da göxüm açık da vird çekebilir miyim?.

 10. Çok güzel yazıymış Allahu Teala razı olsun. Rabbim muvaffak eylesin. Adıyaman’dan selam aleyküm ..

Başa dön tuşu