Sesli Kuran-ı Kerim
Çok Okunuyor

Duha Suresi (93.sure)

Duha kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. ayetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler.

Duha Suresi

Kuranı Kerim’in 93.suresi olan Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 11 ayettir. Surede ahir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

Duha kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. ayetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler.

İbn Aşur’a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup bununla tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur.

İlgili Makaleler
 1. ayetteki gece karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kabe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Andolsun kuşluk vaktine
 2. Ve sükuna erdiğinde geceye ki,
 3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
 4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
 5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
 7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
 9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
 10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
 11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

Duha Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu