Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Nebe Suresi (78.sure)

Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır.

Nebe Suresi

Kuranı Kerim’in 78.suresi olan Nebe Suresi. Meâric’den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 ayettir. “Nebe’ ” haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir. Halk arasında “Amme suresi” olarak da bilinir.

Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere “büyük haber” denilmiştir.

İlgili Makaleler

“Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67).

Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an ayetlerini okuyunca,

“Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan ayetler inmiştir (Şevkani, V, 419-420).

Rahman ve Rahim (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. O büyük haberden mi?
 3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
 4. Hayır! Anlayacaklar!
 5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
 6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık .
 8. Sizi çifter çifter yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
 12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
 13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 15. Size tohumlar, bitkiler,yetiştirmek için
 16. Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
 17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
 18. Sur’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz.
 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
 21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
 22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
 23. (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar ,
 24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
 25. Kaynar su ve irin (tadarlar).
 26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
 27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
 28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
 30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
 31. Şüphesiz takva sahipleri için de başarı ödülü vardır.
 32. Bahçeler,bağlar,
 33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
 34. Ve içki dolu kâse(ler) .
 35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
 36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
 38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman’ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
 39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
 40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir.

Nebe Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu