Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Tur Suresi (52.sure)

Yüce Allah altı şey üzerine kasem (yemin) ederek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği azabın mutlaka geleceğini ve onu engelleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını bildirmektedir.

Tur Suresi

Kuranı Kerim’in 52.suresi olan Tur Suresi Mekke’de inmiştir 49 ayettir. Adını, birinci ayette geçen ve üzerinde Hz. Musa‘ya Tevrat’ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır.

Yüce Allah altı şey üzerine kasem (yemin) ederek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği azabın mutlaka geleceğini ve onu engelleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını bildirmektedir. Üzerine yemin edilenlerle nelerin kastedildiği ve bunların yemin konusu ile bağlantısı hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Makaleler

İbn Aşur burada üzerine yemin edilenlerle yeminin amacı arasındaki bağı özetle şöyle açıklar: İlk altı ayette üzerine yemin edilenler Hz.Musa’nın Firavun’a gönderilmesiyle ilgili hususlardır. Yeminin konusu ise peygamberlerin uyarılarının esasını oluşturan ilahî azabın mutlaka geleceği gerçeğidir.

Firavun ve adamlarının helaki de bu gerçeği inkar edip Musa’yı yalancılıkla itham etmeleri sebebiyle olmuştur

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Tûr’a, andolsun ki,
 2. Satır satır yazılmış Kitab’a,
 3. Yayılmış ince deri üzerine,
 4. Beyt-i Ma’mûr’a,
 5. Yükseltilmiş tavana(göğe),
 6. Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki),
 7. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.
 8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
 9. O gün gök sallanıp çalkalanır.
 10. Dağlar yürüdükçe yürür.
 11. Yalanlayanların vay haline o gün!
 12. Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır.
 13. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar :
 14. “İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!” denilir.
 15. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?
 16. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız.
 17. Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler.
 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler, (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur.
 19. Onlara: Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin,için (denilir).
 20. ” Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak”Onları,ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir:
 21. İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir.
 22. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
 23. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.
 24. Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.
 25. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:
 26. Derler ki: “Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhi azaptan) korkardık.”
 27. “Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.”
 28. “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.”
 29. (Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.
 30. Yoksa onlar: (O,) bir şairdir; onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar?
 31. De ki: Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
 32. Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?
 33. Yahut “Onu kendisi uydurdu!” mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
 34. Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler.
 35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar.
 37. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?
 38. Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler.
 39. Yoksa kızlar O’nun, oğullar da sizin mi?
 40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?
 41. Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?
 42. Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir.
 43. Veya onların Allah’tan başka bir tanrısı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
 44. Gökten düşen bir kütle görseler “Üst üste yığılmış bulutlardır” derler.
 45. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak.
 46. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler.
 47. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.
 48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et.

Tur Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu