Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

İnşirah Suresi (94.sure)

Kuranı Kerim'in 94.suresi olan "İnşirah" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir.

İnşirah Suresi

Kuranı Kerim’in 94.suresi olan “İnşirah” açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duha suresinden sonra Mekke’de inmiştir. 8 ayettir. Bu surede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah’a şükretmeye teşvik edilmektedir.

Hz.Peygamber’in adının ve sanının yüceltilmesine müfessirler, Resulullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehadette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkanî, V, 542).

İlgili Makaleler

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiya 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu ayeti, ileride Resulullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan ayetler de bu bağlamda “adını sanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2. Yükünü senden alıp atmadık mı?

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8. Yalnız Rabbine yönel.

İnşirah Suresi (94.sure)

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu