Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Kıyamet Suresi (75.sure)

Nefs-i emmâre: Şeytana uyarak şehevî isteklerin yerine getirilmesini emreden ve kalbi süflî yönlere çeken kuvvet demektir.

Kıyamet Suresi

Kuranı Kerim’in 75.suresi olan Kıyamet Suresi. Mekke’de nâzil olan bu sûre, 40 ayettir. Adını, ilk ayetinde geçen “el-kıyâme” kelimesinden almıştır.

Mutasavvıflar, nefsin mertebelerini ve nefsin hallerini şu şekilde açıklamışlardır:
1. Nefs-i emmâre: Şeytana uyarak şehevî isteklerin yerine getirilmesini emreden ve kalbi süflî yönlere çeken kuvvet demektir.

İlgili Makaleler
 1. Nefs-i levvâme: Şehevî arzulara karşı mücadele eden ve işlediği günahlardan dolayı üzülüp kendini kınayan, yargılayan ve kendisini düzeltmeye çalışan nefis basamağıdır.
 2. Nefs-i mülheme: İlham ve keşfe mazhar, hayır ve şerri idrak edebilme melekesine sahip olan ve şehevî isteklere karşı direnen nefistir.
 3. Nefs-i mutmainne: İman nuruyla tam aydınlanmış, kötü sıfatlardan kurtulup yüce ahlâk ile bezenmiş olan nefistir. Bu dereceye ulaşan nefsin çatışmaları yatışmış, sıkıntı ve gerilimleri son bulmuştur. Bu nefis hem Allah ile hem kullarla hem de kendisiyle barışık olduğu için huzur ve tatmin içerisindedir.
 4. Nefs-i zekiye: Nefsi kirletecek inkâr, cehalet, kötü hisler, yanlış inançlar ve kötü huylardan temizlenmiş; iman, ilim, irfan, iyi hisler, güzel huy ve ilâhî ahlâk gibi takva özellikleriyle terbiye edilip ilâhî tecellilere mazhar olan nefis demektir.
 5. Nefs-i râziye: Kendisi ve başkaları hakkında –hayır veya şer olarak– tecelli eden ilâhî hükümlere tereddütsüz rıza gösterip teslim olan nefsin makamıdır.
 6. Nefs-i marziyye: Allah ile kul arasında rızanın müşterek bir vasıf olduğu, kulun Allah’tan, Allah’ın da kuldan razı olduğu makamdır.
 7. Nefs-i kâmile: Kişinin marifet sıfatlarını kazanarak irşad mevkiine yükseldiği makamdır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Kıyamet gününe yemin ederim.
 2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır?
 4. Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
 5. Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.
 6. “Kıyamet günü ne zamanmış?” diye sorar.
 7. İşte, göz kamaştığı,
 8. Ay tutulduğu,
 9. Güneşle ay bir araya getirildiği zaman!
 10. O gün insan, “Kaçacak yer neresi!” diyecektir.
 11. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur!
 12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.
 13. O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.
 14. Artık insan, kendi kendinin şahididir.
 15. İsterse özürlerini sayıp döksün.
 16. (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
 17. Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.
 18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et.
 19. Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir.
 20. Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyorsunuz da,
 21. Ahireti bırakıyorsunuz.
 22. Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.
 23. Rablerine bakacaklardır (O’nu göreceklerdir).
 24. Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;
 25. Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir.
 26. Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır,
 27. “Tedavi edebilecek kimdir?” denir.
 28. (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.
 29. Ve bacak bacağa dolaşır.
 30. İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.
 31. İşte o, (Peygamber’in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı.
 32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.
 33. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti.
 34. Lâyıktır (o azap) sana, lâyık!
 35. Evet, lâyıktır sana (o azap) lâyık!
 36. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!
 37. O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi?
 38. Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.
 39. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti.
 40. Peki (bunları yapan) Allah’ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?

Kıyamet Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu