Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Tekasur Suresi (102.sure)

Tefsirlerde anlatıldığına göre Cahiliye Arapları mal, evlat, akraba ve hizmetçilerinin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar..

Tekasur Suresi

Kuranı Kerim’in 102.suresi olan Tekasur, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke’de inmiştir 8 ayettir.

Tefsirlerde anlatıldığına göre Cahiliye Arapları mal, evlat, akraba ve hizmetçilerinin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının kabirlerini göstererek onların dahi çokluğuyla övünürlerdi.

İlgili Makaleler

Surenin iniş sebebi olarak bu tür rivayetler bulunmakla birlikte genel anlamda insan fıtratındaki mal, evlat ve taraftarların çokluğu ile övünme vb. davranışlar eleştirilmekte, gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

3-5. ayetlerin başındaki “hayır” anlamına gelen kella edatı, ebedi olan ahiret hayatını, orada verilecek hesabı ve bu hesap için hazırlık yapmayı unutup da fani olan ve ancak daha yüksek amaçlar için kullanıldığında bir değer ifade eden mal mülk vb. imkanları bilinçsizce çoğaltma yarışına girişip bunlarla övünmenin korkunç bir gaflet ve yanılgı olduğu gerçeğini vurgulamak maksadıyla üç defa tekrar edilmiştir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,
  2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
  3. Hayır! Yakında bileceksiniz!
  4. Elbette yakında bileceksiniz!
  5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
  6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.
  7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.
  8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

Tekasur Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu