Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Duhan Suresi (44.sure)

Allah’ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur.

Duhan Suresi

Kuranı Kerim’in 44.suresi olan Duhan Suresi. Mekke’de inen bu sûre 59 ayettir. Adını, onuncu ayette geçen ve duman manasına gelen “duhan” kelimesinden almıştır.

Bazı surelerin başında bulunan bu tür harflere “huruf-ı mukattaa” denir (bilgi için bk. Bakara 2/1). Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur’an’dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir.

İlgili Makaleler

Mübarek “uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli” demektir. Allah’ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur.

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke’deki Mescid-i Haram, Medine’deki Mescid-i Nebevi, Kudüs’teki Mescid-i Aksa, Kâbe’nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekânların başlıca örnekleridir.

Diğer kutsal kitapların da içinde indiğine dair rivayetler bulunan (Kurtubî, XVI, 124) ramazan ayında (bk. Bakara 2/185; Kadir 97/1), bazı rivayetlere göre bu ayın son on günü içinde (Kurtubî, XVI, 124) Kur’an nâzil olmaya başlamıştır.

“Onu indirdik” sözünden “tamamını indirdik” mânası anlaşılabileceği gibi “indirmeye başladık” mânası da çıkar. Kur’an’ın yaklaşık yirmi üç yıl içinde parça parça geldiği tarihi bir gerçek olduğuna göre ikinci mânayı tercih etmek gerekecektir.

Kur’an’ın tamamının bir Kadir gecesinde, Allah katından (levh-i mahfuzdan), Cebrail’in de içinde bulunduğu melekut alemine indirildiği, sonra Hz. Peygamber’e yirmi üç yılda parça parça gönderildiği şeklinde bir açıklama varsa da bunun, vahye dayalı sağlam bir dayanağı yoktur.

Kur’an’ın indirildiği, bütün hikmetli işlerin icra için görevlilere tebliğ edildiği gecenin, şaban ayı ortasına rastlayan ve sonraları Berat gecesi diye anılan gece olduğuna dair rivayetler de sağlam değildir (Kurtubî, XVI, 125).

Rahman ve Rahim (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Ha. Mim.
 2. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki,
 3. Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.
 4. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.
 5. (Yani)katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.
 6. Senin Rabb’inin acıması gereği olarak (gönderdiyimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar,vahiylerimizi bildiririz) .Doğrusu o işitendir ,bilendir.
 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.
 8. O’ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
 9. Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
 10. Şimdi sen, göğün, açık bir duman çıkaracağı günü gözetle.
 11. Duman insanları bürüyecektir. Bu, elem verici bir azaptır.
 12. (İşte o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz (derler).
 13. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti.
 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, öğretilmiş bir deli! dediler.
 15. Biz azabı birazcık kaldıracağız, ama siz yine (eski halinize) döneceksiniz.
 16. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.
 17. Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun‘un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara şerefli bir elçi geldi.(Şöyle diyerek)
 18. “Allah’ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm”
 19. Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.
 20. Ben, beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a sığındım.
 21. Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın.
 22. Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti.
 23. Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu.
 24. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
 25. Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler,çeimeler,
 26. Ekinler, güzel konaklar,
 27. Ve zevkü sefa sürdükleri nice nimetler!
 28. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık.
 29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
 30. Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
 31. Yani Firavun’dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.
 32. Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.
 33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.
 34. Onlar (müşrikler) diyorlar ki:
 35. “İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz.”
 36. ” Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.”
 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler.
 38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
 39. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
 40. Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.
 41. O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.
 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.
 43. Şüphesiz zakkum ağacı,
 44. Günahkârların yemeğidir.
 45. O, karınlarda maden eriyiği kaynar.
 46. Sıcak suyun kaynaması gibi .
 47. (Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin!
 48. Sonra başına azap olarak kaynar su dökün!
 49. (Ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin!
 50. İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir.
 51. Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.
 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
 53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.
 54. İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.
 55. Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.
 56. İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır).
 57. (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.
 58. Biz onu (Kur’an’ı), öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.
 59. (Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

Duhan Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu