Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Karia Suresi (101.sure)

“Kulakları patlatan o ses” diye çevirdiğimiz kåria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder.

Karia Suresi

Kuranı Kerim’in 101.suresi olan Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 11 ayettir. Bu surede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir. “Kulakları patlatan o ses” diye çevirdiğimiz kåria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder.

Arapça’da büyük felâket ve belâya da kåria denir (bk. Ra‘d 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kåria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

İlgili Makaleler

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Kapı çalan!
 2. Nedir o kapı çalan?
 3. O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?
 4. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur,
 5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!)
 6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.
 7. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.
 8. Ameli yeğni olana gelince.
 9. İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye’dir.
 10. Nedir o (Hâviye) bilir misin?
 11. Kızgın ateş!

Karia Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu