Allah Dostlarından Sözler

Sohbetler

Rabb’inin fazlından istemez. Ya da rızık hakkında endişeye düşer. Elindeki veya gelmesi muhtemel olan paraya itimat eder.

Sohbetler

Sebeplere Kulluk

Kişi, nefsinin hevâ ve arzularına uyduğu sürece gafletten kurtulamaz. Rabb’inin fiillerini gösteren deliller karşısında ince bir duyuş, feraset ve basiret nurundan mahrum kalır. Hz. Ali (radıyallahu anh), “Heveslere uymak hakkı görmeyi, hakka uymayı engeller” buyurmaktadır.

O yüzden kâmil bir mürşidden eğitim görse bile, hevâ ve arzularına uymak müridin yolunu keser. Allah’ın fiillerinde fâni olmayı engeller. Ruh, nefse tamamen galebe edinceye kadar hayat ve hadiselerin hakikatine bakamaz.

İlgili Makaleler

Karagöz oyununda kuklaların hareketine bakan kimsenin perdenin ardındaki gerçek fiil sahibini göremediği gibi, o da âlemdeki fiillerin hakiki sahibini göremez. Hal böyle olunca sebepleri hakiki bir fâil gibi görmeye başlar. Tarlasını güzelce çapalayıp, ekip suladıktan sonra bunları yeterli görür ve oradan kaldıracağı mahsullerin üzerine onlarca hesap yapar.

Orada mahsulü verecek ya da vermeyecek olan Allah Teâlâ hazretlerini pek hesaba katmaz. O’na itimat edip dayanmaz. Rabb’inin fazlından istemez. Ya da rızık hakkında endişeye düşer. Elindeki veya gelmesi muhtemel olan paraya itimat eder.

Berat Kandili

Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”, günahların affı ve temize çıkarılma sebebiyle “kurtuluş gecesi” ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “rahmet gecesi” gibi adlar da verilmiştir.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin sınırsız mükâfatı vardır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bu geceyi ibadetle geçirmiş ve yüce Allah’a şöyle dua etmiştir: “Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin.”

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulur:

“Şaban ayının yarısı gelince gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.”

Cenâb-ı Allah, (o gece dünya semasına tecelli eder ve) şöyle der:

“Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim. Benden rızkının artırılmasını isteyen yok mu, ona rızkını genişleteyim, benden isteği olan yok mu, ona istediğini vereyim? Yok mu?”

Allah Teâlâ bu gece fecir doğana kadar isteyene istediğini vermeye devam eder.”

Sohbetler
Cezbe Nedir, Ne Demektir? (1)

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu