Dini Mekanlar

Hacı Ahmet Paşa türbesi (1577)

Türbenin avlu kapısı Üsküdar Doğancılar'da Ramazanoğlu sokağına açılır. Ramazanoğulları Adana bölgesinde hüküm sürmüş olan bir Türk Hanedanıdır.

Hacı Ahmet Paşa türbesi

1577 tarihinde, Mimar Sinan tarafından kendisi hayatta iken yapılmıştır. Hacı Ahmet Paşa, İsfendiyaroğullarından olup Kızıl Ahmet Paşa ahfadındandır. Şemsi Ahmet Paşa’nın amcasıdır. Enderunda yetişmiş, sonra sırası ile Büyük Emirahur, iki defa Konya Valisi, Rumeli Beylerbeyi ve Şam Valisi olmuştur.

  1. Sultan Selim in ve Sultan 3. Murat’ın hasnedimi idi. Vefatında (1953), yaşının 100’ü geçtiği rivayet olunur. Padişah ile beraber ava giderdi. Kayseri’de Mimar Sinan yapısı bir camii ve mektebi, ayrıca Düzce’de bir camii ve mektebi vardı.haci ahmet pasa turbesi 2

Türbenin avlu kapısı Üsküdar Doğancılar‘da Ramazanoğlu sokağına açılır. Ramazanoğulları Adana bölgesinde hüküm sürmüş olan bir Türk Hanedanıdır. Türbenin kapısı önünde Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Paşa tarafından 1895 tarihinde yapılan ikinci bir türbe vardı. Bugün için yıkılmış ve taşları dağılmıştır.

İlgili Makaleler

Türbe kapısının kemeri beyaz ve kırmızı renkli olup mermerle örülmüştür. Kapı söveleri mermerdir. Kapı üzerinde dört mısralı bir kitabe vardır. Şemsi Paşa ( Cami sahibi) tarafından yazılmıştır. Son mısrada ebced hesabına göre türbenin 1577 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Türbe içinde 4 kabir vardır, ikisi ahşap sanduka diğer ikisi mermer lahittir. Sandukalardan biri Ahmet Paşa’ya diğerleri çocuklarına aittir. Tamamen kesme taştan yapılan türbe tek kubbeli olup sağırdır, sekiz yüzlüdür. Her yüzdeki pencerelerin üstte olanları kenetli, altta olanları düz kirişlidir.

Kubbe ayrıca sekiz yüzlü bir kasnağa oturtulmuştur. Türbe etrafı mezarlık olup sonunda caminin kıble yanındaki mezarlık da türbe etrafına nakledilmiştir.

Hafız Emin Kargın

 

Türbenin bitişiğinde bulunan Çakırcı Hasan Paşa Camii (Doğancılar Camii) en eski müezzinlerinden olan merhum Hafız Emin Kargın hoca 45 yıl (1958-2013) bu camide müezzinlik vazifesini icra eder ve 2013 senesinde emekli olur. 2022 Mayıs ayı içinde vefat eden merhum “Emin hocamız” bu camide çok talebe yetiştirmiş ve yanında müezzinlik yapmıştır. Vasiyeti gereği cenazesi memleketi olan Çanakkale’de defnedilmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Hacı Ahmet Paşa türbesi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu