Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Tarık Suresi (86.sure)

“Gece çakıp görünen” şeklinde çevirdiğimiz Tarık, sözlükte “gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran” anlamlarına gelir.

Tarık Suresi

Kuranı Kerim’in 86.suresi olan Tarik Suresi
Beled sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 17 ayettir. Adını, 1. ayette geçen “Tarık” kelimesinden alır. “Gece çakıp görünen” şeklinde çevirdiğimiz Tarık, sözlükte “gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran” anlamlarına gelir.

Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da Tarık denmiştir. Müfessirler buradaki Tarık’ın özel bir yıldız mı yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerse de (bk. Zemahşeri, IV, 240-241; Şevkani, V, 486-487) ışığı gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için 3. ayette “delen yıldız” anlamında “en-necmü’s-sakıb” tamlamasıyla tarif etmişlerdir.

İlgili Makaleler

Bu tariften Tarık’ın genel anlamda yıldız olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayetlerde söze, göğe ve yıldıza yemin edilerek başlanmasının sebebi, 4. ayette belirtilen asıl konunun, yani insanın dünyadaki hayatının daima bir denetleyicinin, koruyucunun kontrolünde olduğu gerçeğinin önemine dikkat çekmektir.

“Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar” (Nahl 16/16) mealindeki ayetin mecazi anlamından hareketle Tarık, “manevi semadan gelip vicdana işleyen ve zihinlere nakşedilerek insanı içindeki ve dışındaki karanlıklardan çıkarıp aydınlatan ilahi irşatlar” olarak da yorumlanmıştır (bk. Elmalılı, VIII, 5699).

 1. ayette “gözetleyen” diye çevirdiğimiz hafız kelimesini bazı müfessirler, “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var” (İnfitar 82/10-11) mealindeki ayetleri dikkate alarak “insanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler” diye tefsir ederken (Zemahşeri, IV, 241; Elmalılı, VIII, 5701),

Bazıları da “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır” (Ra‘d 13/11) ayetlerine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir eder (İbn Kesir, VIII, 396).

Bununla birlikte hafız kelimesini, “meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen”, “her şeyin koruyucusu” (Hûd 11/57), “her şeyi hakkıyla gözeten” (Ahzab 33/52) ve “her şeye şahit olan” (Maide 5/117) Allah’tır diye yorumlamak da mümkündür.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Gökyüzüne ve tarıka (sabah yıldızına) yemin ederim.
 2. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin?
 3. O, karanlığı delen yıldızdır.
 4. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.
 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın!
 6. Atılan bir sudan yaratıldı.
 7. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.
 8. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.
 9. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün
 10. O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.
 11. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki,
 12. (Nebat ile) yarılan yere ,
 13. Şüphesiz Kur’an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
 14. O, asla bir şaka değildir.
 15. Onlar bir tuzak kurarlar,
 16. Ben de bir tuzak kurarım.
 17. Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

Tarık Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu