Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Ala Suresi (87.sure)

“Allah varlıkların cinslerini, türlerini, niteliklerini, ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, ecellerini takdir etmiştir; her birini yapabileceği, kendisine uygun olan davranışlara yöneltmiş ve yaratıldığı amaç istikametinde hareketini kolaylaştırmış, din ve dünya işlerinde yapması gerekeni ona ilham etmiştir”

Alâ Suresi

Kuranı Kerim’in 87.suresi olan Ala Suresi
Allah’ın “Yüce” anlamındaki adıyla başladığı için “el-A’lâ” denilen bu sûre 19 ayet olup, Mekke’de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

Allah’ın yol göstermesinden maksat, yarattığı şeylerin tabiatını belirleyip onu hedefine doğru yöneltmesidir. Şevkani ayeti şöyle yorumlar: “Allah varlıkların cinslerini, türlerini, niteliklerini, ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, ecellerini takdir etmiştir; her birini yapabileceği, kendisine uygun olan davranışlara yöneltmiş ve yaratıldığı amaç istikametinde hareketini kolaylaştırmış, din ve dünya işlerinde yapması gerekeni ona ilham etmiştir” (bk. V, 493).

İlgili Makaleler

4 ve 5. ayetler, Allah’ın baharda yeşil bitkileri bitirip vakti gelince onları kapkara bitki kalıntısı haline getirmesi şeklinde açıklandığı gibi mecazen “canlı varlıklara hayat veren ve zamanı gelince onları öldüren” anlamında da yorumlanabilir.

Buna göre ilâhî kudret önceleri her türlü bitkileri, ağaçları yetiştirip uzun zaman sonra bunları kömür haline getirmiştir, âyet bu olayı ifade etmektedir. Zira kömür yataklarının daha önceki jeolojik dönemlerde yaşamış olan dev bitkilerle ormanların geçirdiği değişikliklerin ardından yer altında basınç ve ısı etkisiyle kömüre dönüşmüş olduğu bilinmektedir.

Cansız madde olan taş ve topraktan yemyeşil otların ve ormanların çıkması nasıl Allah’ın kudretini gösteren bir olaysa onların zamanla taş kömürüne dönüşmesi de öylece O’nun kudretini gösteren bir olaydır (bk. Elmalılı, VIII, 5747-5758; Emin Işık, “A‘lâ Suresi”, DİA, II, 311).

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Yüce Rabbinin adını,
 2. Yaratıp düzene koyan,
 3. Takdir edip yol gösteren,
 4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,
 5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.
 6. Sana (Kur an’ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.
 7. Artık Allah’ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.
 8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.
 9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.
 10. (Allah’tan) korkan öğütten yararlanacak.
 11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.
 12. O ki,en büyük ateşe girecektir.
 13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.
 14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,
 15. Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden.
 16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
 17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.
 18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.
 19. İbrahim ve Musa’nın kitaplarında.

Ala Suresi
Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu