Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Nas Suresi (114.sure)

Allah Teala insanları yaratıp maddi ve manevi nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zatını rab ismiyle anmıştır.

Nas Suresi

Kuranı Kerim’in 114.suresi olan Nas Suresi Medine’de inmiştir, 6 ayettir. Nas Suresi, insanlar demektir. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Allah Teala insanları yaratıp maddi ve manevi nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zatını rab ismiyle anmıştır. Ragıb el-İsfahani, “malik ve hakim” diye çevirdiğimiz 2. ayetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir.

İlgili Makaleler

Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; mesela “insanların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez. Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, malik ve hakimi de Allah’tan başkası değildir. “Mabud” diye çevirdiğimiz ilahtan maksat da sadece kendisi ibadete layık olan Allah’tır (ilah hakkında bilgi için bk. Bakara 2/163).

Allah Teala bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç ayette de, “insanlar”ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple surede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilahlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
  3. İnsanların İlâhına.
  4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
  5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
  6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Nas Suresi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu