logo

"Pazartesi günü, benim doğduğum ve peygamber olarak gonderildiğim veya bana vahyin indirilmeye başlandığı gündür." (Hadis-i Şerif)

(Sayfayı her yenilediğinizde değişik bir söz ile karşılaşırsınız)

Sultan Muhammed Raşid Hz. (k.s) Ankara'da
bulunduğu bir günde, rahmetli Cumhurbaşkanı
Turgut Özal, kendilerini Çankaya'ya
davet etmiş, fakat Seyda Hazretleri:
-"Siz buraya gelirseniz devlet, ben oraya gelirsem İslâmiyet zarar görür."
diyerek bu daveti adaba uygun olarak geri çevirmişlerdir.