Gönül Telini Titretenler

Kamil mürşidi ziyaret adabı

Yolun tehlikeleri ve meşakkatleri sebebiyle acı çekmemelidir. Aksine bunlar Allah Teala'dan bir lütuf ve nimet saymalıdır.

Kamil mürşidi ziyaret adabı

Salihler ve Kâmil Mürşidi Ziyaretin Âdabı

Salihler ve kâmil mürşidi ziyaret etmenin müstehab olduğu bir önceki konudan anlaşıldı. Onları ziyaret eden kimsenin uyması gereken birtakım edepler vardır. Bu edeplere riayet eden kimse salihler ve kâmil mürşidden feyiz ve bereket alır.

İlgili Makaleler

1. Niyeti halis olmalıdır. Şöyle ki ziyaret eden kimse, ziyaret ettiği zatın Allah Teala’nın veli kullarından biri olduğuna şüphesiz inanır. Bu ziyaretinde Hak Teala’nın rızasından başka bir şey istemez. Ayrıca ziyaretinde mürşidi imtihan etmekten, onda kusur aramaktan ve keramet görmeyi arzulamaktan kaçınır. Çünkü asıl maksat takva ve şeriata tâbi olmaktır.

2. Ziyaret eden kimse tam bir temizlik üzerine olmalıdır.

3. Yolun tehlikeleri ve meşakkatleri sebebiyle acı çekmemelidir. Aksine bunlar Allah Teala’dan bir lütuf ve nimet saymalıdır.

4. Mürşidin zahiren kendisiyle ilgilenmesini ve özel olarak konuşmasını beklememelidir. Aksine manevi feyiz ile yetinmelidir.

Salihler ve Kâmil Mürşidi Ziyaretin Faydaları

Salihler ve kâmil mürşidi ziyaret etmek önemlidir ve birçok faydası vardır. Çünkü onları ziyaret eden kişi manevi feyiz ve faziletler elde eder. Bu faydaların bazıları şunlardır:

1. İman ve yakînin artması

2. Rahmet melekleri tarafından kuşatılmak,

3. Razı olunan ahlak ve övülen sıfatlara ulaşmak,

4. İlim elde etmek,

5. Tarikat ve hakikati öğrenmek,

6. Günahlardan kaçınmak,

7. Kalplerin birbirine kaynaşması,

8. Muhabbetullaha nail olmak,

9. Ecir ve sevap kazanmak,

10. Dünyevì ve uhrevì fayda elde etmek,

11. Gaflette olanı uyandırmak,

12. Allah’ı unutana Allah’ı hatırlatmak.

Kaynak: El Minhacü’s Seni – Şeyh Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni
Kamil mürşidi ziyaret adabı

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu