Efendimize Dair
Çok Okunuyor

Emre itaat eden ağaç

Emre itaat eden ağaç

1-Başta İmam-ı İbn-i Mâce, Dârimî, İmam-ı Beyhakî, Hazreti Enes ibni Mâlik ve Hazreti Ali’den, Bezzaz ve İmam-ı Beyhakî ise Hazreti Ömer’den aynı mucizeyi nakletmişlerdir.
Allah Resulü s.a.v kâfirlerin yalanlamalarından dolayı hüzünlü olduğu bir zamanda dedi ki:

-“Ey Rabbim, bana öyle bir âyet (mucize) göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım.”

Hazreti Enes’in rivayetinde, bu hadise vuku bulmadan evvel Hazreti Cebrâil de oradaydı.
Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrâil’in haber vermesiyle Allah Resul s.a.v o ağacı çağırdı, ağaç yanına geldi.
Sonra “Git” dedi. Tekrar gitti, yerine yerleşti.

İlgili Makaleler

2-Endülüs’ün büyük İslam âlimi Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif isimli eserinde kuvvetli senetlerle ve rivayet silsilesi ile bize Hazreti Abdullah ibni Ömer’den şu mucizesi naklediyor:
Bir seferde, Allah Resulü’nün s.a.v yanına bir bedevî geldi.

Efendimiz s.a.v ona sordu:
-“Nereye gidiyorsun?”
Bedevî dedi
-“Aileme.” diye cevap verdi. Efendimiz s.a.v tekrar sordu:
-“Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun?”
Bedevî sordu
-“Nedir?” Efendimiz s.a.v cevap verdi:
-“Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, Onun bir olduğuna, hiçbir şeriki bulunmadığına ve Muhammed’in, Onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmendir.”

Bedevî sordu:
-“Bu şehadete şahit nedir?” Efendimiz s.a.v cevap verdi:
-“Vadi kenarındaki şu ağaç şahit olacak.”
İbni Ömer r.a der ki:
O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri ikiye yardı, Allah Resulü’nün s.a.v yanına kadar geldi.
Efendimiz s.a.v üç defa kendisinin Allah’ın Elçisi olduğuna dair o ağacı şahit gösterdi ve ağaç da Efendimizi s.a.v doğruladı.

Sonra Efendimiz s.a.v ağaca emretti, ağaç tekrar yerine gidip yerleşti.
Hazreti Büreyde’den nakledilen rivayette ise;
Bedevi’nin bir delil istemesine karşılık Efendimiz s.a.v ona Şu ağaca,

-“Resulullah seni çağırıyor” de diye karşılık verdi. Sonra işaret ettiği ağaç yerinden çıkarak Efendimizin s.a.v huzuruna geldi ve
-“Selâm sana ey Allah’ın Resûlü!” dedi.
Sonra Bedevi ağacın tekrar yerine gitmesini istedi.
Efendimiz s.a.v ağaca emretti, ağaç tekrar yerine gidip yerleşti.
Bu mucize üzerine o bedevi Efendimize s.a.v secde etmek istedi.
Efendimiz s.a.v kendisine secde etme konusunda kimseye izin olmadığını söyleyince, bu defa da Bedevi
-“Elini ayağını öpeyim.” dedi, Efendimiz (SAV) buna izin verdi.

Emre itaat eden ağaç

Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu