Efendimize Dair

Allah’ın Rahmeti

’ın Rahmeti

1957 – Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman (Müslim’in rivâyetinde: “Allah mahlükâtı yarattığı zaman”) yanında bulunan, Arş’ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: “Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır.

Buhâri, Tevhid 15, 22, 28, 55, Bedi’ül’-Halk 1; Müslim, Tevbe 14, (2751); Tirmizi, Daavat 109, (3537).)

Buhâri nin bir diğer rivâyetinde:

“Rahmetim gazabıma galebe çaldı” denmiştir.

Buhâri ve Müslim’in bir rivâyetlerinde: ”

(Rahmetim) gazabımı geçti” denmiştir.

1958 – Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhisselâtu vesselâm) buyurdular ki:

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Facebook | Pinterest | Instagram | Youtube | SoundCloud

Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayı kendine ayırdı. Yer yüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. (Bunu da -cin, insan ve hayvan mahlükatı arasında taksim etti.) Bu tek cüz(den nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlükat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.

Buhâri, 19, Rikâk 19, Müslim 17, (2752); Tirmizi, Daavât 107-108, (3535-3536).

1959 – Selmânu’l-Fârisi (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

“Allah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlükat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.”
Müslim, Tevbe 20, (2753).

1960 – Müslim’de gelen bir diğer rivâyette

Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm):

“Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır.”

Müslim, Tevbe 21, (2753).

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
Allah Teâla Hazretleri diyor ki:
Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sâdır olsa, aldırmam, ben seni affederim.
Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim.
Ey ademoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle karşılarım.

[(Tirmizi, Da’avat 106, (3534).]

Allah’ın rahmeti

Share via
Arkadaşınla Paylaş
Allah'ın Rahmeti,
Size arkadaşınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/allahin-rahmeti/,