Efendimize Dair
Trend

Deccal hakkında hadis-i şerif

”Allah hangi peygamberi gönderdiyse o peygamberlerin hepsi yani Nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini deccal konusunda uyarmışlardır.

Deccal hakkında hadis-i şerif

İbn-i Ömer şöyle demiştir:
Peygamber (SAV) aramızda iken bizler veda haccından bahsediyor, fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet peygamberimiz (SAV) Allah’a hamd ve senada bulundu sonrada Deccal‘den bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi;

”Allah hangi peygamberi gönderdiyse o peygamberlerin hepsi yani Nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki o sizin aranızdan çıkarsa onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal’in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir.

İlgili Makaleler

Dikkat ediniz! Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını şu ayınız (zilhicce ayı) gibi, şu günü gibi, şu şehri (Mekke) gibi haram kılmıştır.
Dikkat ediniz tebliğ ettim mi?

Ashab “evet tebliğ ettin” dediler.
Peygamberimiz: ”Allahım şahid ol”, diye üç defa tekrarladı. Sonrada:
” Size yazık olur, dikkat ediniz benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayınız.”
(Buhari. Megazi 77)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin:

Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi, sıhhati bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın geliveren ölümü mü, beklenenlerin en şerlisi olan Deccal’i mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet (hepsinden) daha dehşetli ve daha acıdır!

Deccal hakkında hadis-i şerif
Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu