Efendimize Dair
Çok Okunuyor

Yüzü siyah kalbi beyaz

Yüzü siyah kalbi beyaz

Yüzü simsiyahtı. Ama kendisi boyamamıştı ki! Kaldı ki, kalbi bembeyazdı. Buna rağmen onu basite alanlar vardı.

Dedi ki:

-“Ya Resûlallah, yüzümün siyahlığı cennete girmeme mani midir?”
-“Asla!”
-“O halde beni niçin insanlar hor görüyorlar, kimse bana niçin kızını vermiyor?”
-“Amir bin Veheb’in evine git ve “Resulullah’ın selamı var, kerimeni bana nikahlamanı emretti” de.

İlgili Makaleler

Yüzü siyah genç hemen adrestedir. Kızın yanında babaya selamı aynen tebliğ eder ve teklifi de açıkça anlatır. Baba kızgın, hemen reddeder. Ancak, teklifi dinleyen kızcağız babasını ikaz eder:

-“Babacığım, vahiy gelir de sonra seni mahcup eder. Ne biliyorsun bu olayı Rabbimin emretmediğini? Efendimiz (sav)’in o emri tebliğ buyurmadığını? Hemen git, Resûlullah’tan özür dile ve beni o gence nikâhla. Resûlullah’ın uygun bulduğunu ben de uygun bulurum.”

Kızının ikazıyla mescide koşan baba özür diler:

-“Söylediğinin doğru olup olmadığını bilmiyordum. Demek ki doğruymuş. Kızımı verdim. Şu anda nikahlısıdır.”

Efendimizin gence emri:

-“Git, evini hazırla, aile oturacak şekilde döşe.”
-“Benim ev döşeyecek tek dirhemim bile yok!..”
-“Öyle ise Ali’ye, Osman’a, Abdurrahman bin Avf’a git. Onlar sana ikişer yüz dirhem versinler.”

Uçarcasına gider. Onların her biri, emredilenden fazla yardımda bulunurlar ve sıra çarşının yolunu tutmaya gelmiştir. Bir ev hazırlamak için gerekli para elde mevcut. Hele zevcesi, ümidinin de üstünde bir azizedir âdeta..

Çarşı yolunda hızla giderken kulağına bir ses gelir. Önce anlayamaz, duraklar ve nefesi kesilircesine dinler. Evet, evet yanlış anlamamıştır, doğrudur. Ses herkese ilan etmektedir:

-“Ey kendini Allah’a asker bilen Müslümanlar! Derhal atınıza binin, cihada yönelin. Ordu mescidin dışında beklemektedir. Siz böyle gün için varsınız dünyada! Düşman ani baskın yapacak! ”

Şimdi ne olacak?.. Cihada mı gitsin, evlenmeye mi?.. Yönünü hemen değiştirir, demirciler çarşısına gider. İlk işi bir kılıç, sonra bir zırh, daha sonra da bir at almak olur. Elindeki paranın hepsini de harcamıştır. Ama cihad için lazım olan silahını da tamamlamıştır…

Sıçradığı atının üzerinde kuş gibi uçar, bekleyen orduya toz duman içinde karışır.

-“Bu genç, herhalde Bahreyn’den gelen biridir,” derler. Ancak onun siyahlığını fark eden Resûlullah Aleyhisselam:

-“Sen Saad mısın?” buyurur.

-“Evet,” deyince de dua eder:

-“Ceddine saadetler!”

Kumlu çöllerden geçilir, tozlu yollardan gidilir ve nihayet düşmanla müthiş bir savaş başlar… Herkes cesaretle ileri atılır. Ama içlerinden biri herkesten de cesaretle atılır; saldırdığı tarafın adamlarını sağa sola püskürtür. Neden sonra meydan sakinleşir, düşman kaçmış, müşrikler yok olmuşlardır. Şehitler tespit edilirken, bir ses:

-“Allahu Ekber! Evlenmek üzere olan Saad da şehit!”

Efendimiz onun cesedi başına gelir, mahzun şekilde bakar:

-“Seni Havz-ı Kevserimin başında bekleyeceğim!

Bir hayret nidası daha:

-“Allahu Ekber!”

Sonra döner, oradakilere hitap eder:

-“Kılıcını, mızrağını ve atını alın, kendisini gönüllü olarak isteyen kızcağıza verin. Babasına da deyin ki: Kızını vermekte tereddüt ettiğin siyah yüzlü gence Allah-u Teâla cennet hurilerini lâyık gördü!

Yüzü siyah kalbi beyaz

Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu