Ayetler ve Dualar

İsm-i Azam Duası

Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin olsun ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ism-i azam duasını yapmış oldu.

İsm-i Azam Duası

İsm-i azam, Allah’ın bütün esmâ-i hüsnâsının manasını içinde toplayan ismi demektir. “Azam”, en büyük, en ulu, en yüce demektir. Buna göre, ism-i azam, ilâhı isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı isim demek olur. Hangi ismin ism-i azam olduğu kesinlikle bilinmemektedir. Bu ismin gizli bırakılmasının hikmeti, bütün isimlerin, ism-i azam olabileceği ihtimaliyle zikredilmelerini teşviktir.

1

Büreyde (RA) anlatıyor: “Bir gün Resûlullah (SAV) adamın birinin şöyle dua ettiğini duydu:
“Allahümme innî es’elüke bi-ennî eşhedü enneke entellahu lâ ilahe illâ ente’l-ahadü’s-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ahad.”

Manası: “Ey Allahım! Senden başka ilâh olmadığına, kimseye muhtaç olmayan bir varlık olduğuna, doğmadığına ve doğrulmadığına, hiç kimsenin kendisine denk bulunmadığına şahitlik ederek senden (dileğimi) istiyorum.”
Bunun üzerine Resûlullah (SAV) buyurdu ki:

-“Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin olsun ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ism-i azam duasını yapmış oldu.”

Enes (radıyallahu anh) Resûlullah’ın (SAV) yanında otururken bir adam da namaz kılıyordu. Namazını bitirdikten sonra şöyle dua etti:

2

“Allahümme innî es’elüke bi-enne leke’l-hamdü. Lâ ilâhe illâ entel-mennânü bedîu’s-semâvâti ve’l-ard. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Yâ Hayyü, yâ Kayyûm.”

Manası: “Ey Allahım! Hamd ancak sanadır senden başka ilâh yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin; ey celal ve ikram sahibi! Ey Hay (diri, ebedî hayat sahibi) ve Kayyum (bütün mevcudatı idare eden, ayakta tutan)! Senden istiyorum.

Bunun üzerine Resûlullah (SAV),
-“Onun Allah’a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz?” diye sordu. Sonra kendisi,
-“O kimse Allah’a, ism-i azam duasıyla dua etmiştir. Bununla dua edildiğinde Allah kabul eder ve bu dualarla istenildiğinde Allah verir” diye cevap verdi.

Esma bint Yezîd (RA) anlatıyor: Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

4

-“Allah’ın ism-i a’zamı şu iki âyettedir:

1.“İlâhınız, tek olan ilâhtır, O’ndan başka ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir” (Bakara 2/163)

Âl-i İmrân suresinin baş kısmı:

2.“Elif-lâm-mîm. O Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur, O Hay ve Kayyum’dur (Âl-i imrân 3/1-2)

Hüseyin OKUR
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden Dualar” kitabından alıntıdır.
Semerkand Yayınları

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu