Nasihatlerden

Ölüler görür ve işitir mi?

"Hasta olarak ölen şehid olur ve kabrin tehlikelerinden korunur. Sabah akşam ona cennet rızkı gönderilir."

Ölüler görür ve işitir mi?

“Nefsimi kudret elinde bulunduran yüce Allah’a yemin olsun ki, onlar bu sözleri sizlerden daha iyi işitmektedirler, fakat konuşmaya takatleri yoktur.”

İşte bu hadis ölen kimsenin şakî dahi olsa ruhunun varlığını devam ettirdiğine ve idrakinin olduğuna bir delildir. Ölen kişi ya said (cennetlik), ya da şakîdir (cehennemlik). Bu hususta Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

İlgili Makaleler

Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir.

Bu hadis de, ölümün sadece bir hal değişimi olduğuna, kişinin şakî veya saîd olduğunun ölümünün hemen ardından belli olduğuna, ertelenenin ise sevap ya da azap çeşitlerinin olduğuna bir delildir.

Ölünün varacağı yeri görmesi

Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği bir hadiste Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ölüm insan için bir kıyamettir. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuş demektir.”

Bir diğer hadislerinde, “Sizlerden biri öldüğü zaman ona sabah akşam (her daim) kalacağı yer gösterilir; cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve ona, ‘işte burası kıyamet koptuğu zaman senin götürüleceğin ve kalacağın mekânındır’ denilir.”

Ölünün kabirdeyken ileride varacağı yeri görmesi, basiret sahipleri için hiç de kapalı olmayan bir durumdur.

Amr b. Âs’ın âzatlı kölesi Ebû Kays anlatıyor: Alkame (r.a) ile beraber bir cenazedeydik, bana döndü ve, “Şu ölen adam var ya, işte onun kıyameti kopmuştur” dedi.

Hz. Ali (r.a) der ki: “Kişinin, cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunu öğrenmeden dünyadan ayrılması haramdır.”

Ebû Hüreyre (r.a) Resûlullah’tan (s.a.v) şu hadisi rivayet eder:

“Hasta olarak ölen şehid olur ve kabrin tehlikelerinden korunur. Sabah akşam ona cennet rızkı gönderilir.”

Ölüler görür ve işitir mi?

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu