Nasihatlerden

Ölüler görür ve işitir mi?

“Nefsimi kudret elinde bulunduran yüce Allah’a olsun ki, onlar bu sözleri sizlerden daha iyi işitmektedirler, fakat konuşmaya takatleri yoktur.”

İşte bu hadis ölen kimsenin şakî dahi olsa ruhunun varlığını devam ettirdiğine ve idrakinin olduğuna bir delildir. Ölen kişi ya said (cennetlik), ya da şakîdir (cehennemlik). Bu hususta Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir.

Bu hadis de, ölümün sadece bir hal değişimi olduğuna, kişinin şakî veya saîd olduğunun ölümünün hemen ardından belli olduğuna, ertelenenin ise sevap ya da azap çeşitlerinin olduğuna bir delildir.

İlgili Makaleler
Ölünün varacağı yeri görmesi

Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği bir hadiste Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ölüm insan için bir kıyamettir. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuş demektir.”

Bir diğer hadislerinde, “Sizlerden biri öldüğü ona sabah akşam (her daim) kalacağı yer gösterilir; cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve ona, ‘işte burası koptuğu zaman senin götürüleceğin ve kalacağın mekânındır’ denilir.”

Ölünün kabirdeyken ileride varacağı yeri görmesi, sahipleri için hiç de kapalı olmayan bir durumdur.

Amr b. Âs’ın âzatlı kölesi Ebû Kays anlatıyor: Alkame (r.a) ile beraber bir cenazedeydik, bana döndü ve, “Şu ölen adam var ya, işte onun kıyameti kopmuştur” dedi.

Hz. Ali (r.a) der ki: “Kişinin, cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunu öğrenmeden dünyadan ayrılması haramdır.”

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Facebook | Twitter | Pinterest | Instagram | Youtube | SoundCloud

Ebû Hüreyre (r.a) Resûlullah’tan (s.a.v) şu hadisi rivayet eder:

“Hasta olarak ölen şehid olur ve kabrin tehlikelerinden korunur. Sabah akşam ona cennet rızkı gönderilir.”

Share via
Arkadaşınla Paylaş
Ölüler görür ve işitir mi?,
Size arkadaşınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/oluler-gorur-ve-isitir-mi/,