Allah Dostlarından Sözler
Trend

Bereket

Niye böyle olur, Koyun neden köpeklerden daha fazla olur?

Bereket

Adamın biri İbrahim bin Ethem hazretleri ile tartışır;

-“Bereket diye bir şey yoktur, inanmıyorum” der.
-“İbrahim Ethem: Koyunları ve köpekleri görüyor musun?” der.

İlgili Makaleler

Adam:
-“Evet”

İbrahim Ethem:
-“Hangisi daha çok doğurur?”

Adam:
-“Köpekler yediye kadar, koyun ise en fazla üçüz doğurur” der.

İbrahim Ethem:
-“Etrafına baktığında hangilerin daha çok olduğunu görürsün?”

Adam:
-“Koyunlar çoktur” der.

İbrahim Ethem:
-“Peki, sürekli kesilen ve sayısı azalan koyun değil mi!?” Adam:
-“Evet” der.

İbrahim Ethem:
-“İşte bereket budur!. Adam:
-“Niye böyle olur, Koyun neden köpeklerden daha fazla olur?” diye sorunca;

İbrahim bin Ethem der ki:

-“Çünkü koyunlar gecenin ilk saatlerinde yatar, şafaktan önce de kalkarlar. Böylece rahmet bereket saatini idrak eder ve üzerlerine bereket yağar. Ama köpekler, gece boyunca havlarlar. Sonra şafak vakti yaklaştığında düşer yatarlar. Böylece rahmet saatini idrak etmezler ve bereketleri alınır..”

(Şafak vakti; Sabah namazı vaktidir)

Bediüzzaman diyor ki:

“Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhrevîyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz.”

Bediüzzaman, bir hanede bulunan ihtiyarların, hastaların ve engellilerin o hanenin bereket direkleri olduğunu söylüyor. Bu sebeple hanesinde ihtiyar, hasta veya engelli bulunanlar, “Maişetim dardır, idare edemiyorum.” dememelidirler. Çünkü eğer onlar yüzünden gelen bereket olmasaydı, o hanenin geçim darlığı daha fazla olacaktı! Nitekim ihtiyarların, hastaların ve engellilerin rızıkları, mükâfat olarak, bereket suretiyle geliyor.

İmam-ı Gazali diyor ki:

“Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesile olur. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felâketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir.”

On Dokuzuncu Mektup’ta az malın bereketle çok hükmünde olduğu ile ilgili çok hadis rivayetleri vardır. Meselâ Hendek Savaşı’nda Hazret-i Cabir (ra) bir keçi oğlağını kesip yemek yaparak Peygamber Efendimiz’i (asm) dâvet etmişti. Peygamber Efendimiz (asm) ordu ile geldi. Ve bütün ordu o az, ama bereketli yemekten yediler ve doydular.

Hazret-i Cabir (ra) bu olayı aynen şöyle anlatıyor:

-“O gün yemek, hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sâ’dan, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle duâ etmişti.”
Bereket

Cezbe Nedir, Ne Demektir? (1)

 

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu