Ayetler ve Dualar
Trend

Bazı sure ve ayetlerin faziletleri

Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur."Kıyamet gününü müşahede etmek isteyen İnfitar ve İnşikak surelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüş gibi olur"

Bazı Sure Ve Ayetlerin Faziletleri

Ebu Saîd Raf’i b. el-Mualla (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) bana,

-“Mescidden çıkmadan önce Kur’an’daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?” buyurdu ve elimden tuttu. Mescidden çıkmaya niyetlendiğimizde: Ey Allah’ın Elçisi!

İlgili Makaleler

-“Kur’andaki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?” diye sormuştunuz, dedim. Hz.Peygamber de:

-“O, yedi Ayet olan el-Hamdü Lillahi Rabbi’l-Alemin suresidir ve bana ihsan olunan Kur’an’dır” buyurdular (Buharî).

İbn-i Abbas (r.a) anlatıyor: Cebrail (a.s) Hz. Peygamber (s.a.v)’in yanına oturduğunda yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup başını yukarıya kaldırdı ve

-“Bu ses semadan sadece bugün açılan bir kapının sesidir” dedi. Hemen bir melek geldi. Cebrail,

-“Bu melek bundan önce hiç yeryüzüne inmemiştir” dedi. Sonra melek selam verdi ve

-“Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nurla Fatiha Suresi ve Bakara Suresi’nin sonlarıyla seni müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir” buyurdu (Müslim).

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v):

-“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evlerden nefret eder” buyurdu (Müslim).

Ubeyy b. Ka’b (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v):

-“Ey Ebu’l Munzir Allah’ın kitabındaki hangi Ayetin daha büyük olduğunu bilir misin? buyurdular. Ben de

-“Allahu La İlahe İlla Hüve’l Hayyu’l Kayyum’dur” cevabını verince,

-“Ebu’l-Munzir! Maaşallah, sorulan herşeyi biliyorsun!” buyurdular (Müslim).

Ebu Mes’ud el-Bedrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu;

-“Kim bir gecede Bakara Suresi’nin son iki Ayetini okursa ona yeter” (BuhArî, Müslim).

Ebu Umame el-Bahîlî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v)’i şöyle buyururken duydum:

-“Kur’an okuyunuz, çünkü o kıyamet günü sahibine şefaat edecektir. Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyunuz. Bu iki sure kıyamet günü iki bulut ya da arkadaşlarını savunan saf saf olmuş iki kuş kafilesi gibidir. Bakara Suresi’ni okuyunuz. Bu sure sahibi için bereket; terkeden için ise üzüntü vesîlesidir. Onu okumayanlar bunu elde edemezler” (Müslim).

Ebu’d-Derda (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

-“Kim Kehf Suresi’nden on Ayet ezberlerse Deccal’dan korunmuş olur”. Bir başka rivayette ise “Kehf Suresi’nin sonundan okursa” buyrulmaktadır (Müslim).

Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

-“Cuma günleri kim Kehf Suresi’ni okursa onun için iki cuma arası aydınlanmış olur”. (Hakim, Beyhakî. Bu hadis sahihtir.)

İbn Mesud (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur.

-“Mülk Suresi kabir azabına manidir”. (Hakim, Ebu Naim. Bu hadis sahihtir.)

İbn Ömer (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

-“Kim kıyamet gününü müşahede etmek isterse Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüş gibi olur” (Ahmed, Tirmizî, Hakim).

Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) İhlas Suresi hakkında şöyle buyurmuştur.

-“Hayatım yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu sureyi okumak, bütün Kur’an’ın üçte birini okumaya denktir.” Bir başka rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) Ashabına: “Ashabım! Kur’an’ın üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi?” diye sormuştu. Bu soru Ashabına güç gelerek, Ya RasulAllah! Hangimizin buna gücü yetebilir! demişlerdi. Bunun üzerine, Hz. Peygamber:

-“Kul Hüva’llahu Ehad Suresi Kur’an’ın üçte biridir” buyurdu (Buharî).

Muaz b. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

-“Kim Kul Hüva’llahu Ehad Suresi’ni on defa okursa, Allah onun için cennette bir ev yaptırır” (Ahmed).

Ukbe b. Amir (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

-“Hiç benzerleri bulunmayan, bu gece nazil olan ayetleri biliyor musunuz? Bunlar, Kul Euzü Bi-Rabbil-Felak ile Kul Euzü Bi-Rabbi’n Nas‘tır” (Müslim ve Nesaî).

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v) her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek Kul HüvAllahu Ehad, Kul Euzü Bi-Rabbil-Felak, Kul Euzü Bi-Rabbi’n-Nas surelerini okur, ellerine üfler, sonra da iki eliyle vucudunun, ellerinin eriştiği kısımlarını sıvazlardı.Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını meshetmeye başlardı. Ve böyle okuyup üfleyerek vücudunu meshetmeyi üç defa tekrarlardı” (Buharî, Muslim).

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: “Hz.Peygamber bir şeyden müşteki olduğu zaman Felak ve Nas surelerini okur, üzerine üflerdi. Ağrısı artınca ben ona Kur’an okur, bereketini dilemek için eliyle üzerini sıvazlardım”. (Buharî)

Bazı Sure Ve Ayetlerin Faziletleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu