Allah Dostlarından Sözler
Trend

Ahiret Yolcusu

Nakşibendi yolunun virdleri nefsi öldürmek içindir. Nefis öldükten sonra her şey düzelmeye başlar. İnsanın evini yıkan en büyük düşmanı nefisdir.

Ahiret Yolcusu

Bu dünya bir han gibidir, ahiret yolcusu bütün hazırlığını bu handa yapmalıdır. Yolda tedarik görülmez. Zira kervan yola çıkmıştır. Ölümle başlayan bir yolculuğun geri dönüsü yoktur. Yola çıkan kimsenin, hedefine ulaşması için belli bir yol ve usul takip etmesi gerekir. Başı bos ve hedefsiz yol giden kimsenin hedefine varması mümkün değildir. Onun nereye varacağı da belli olmaz. Allah yolu da böyledir. O yol da Hz. Rasulullah (s.a.v) in izinden başka Allah’a giden bir yol ve kapı yoktur. Hz. Rasulullah’in (s.a.v) hayatını yasamak için de ulu Sadatlara uymak gerekir. Hz. Peygamber’e (s.a.v) hakkıyla uymanın en güzel yolu, sünnet üzere yaşayan Sadatları takip etmektir. Sadatlar, sünnet-i seniyyeyi kal olarak değil, hal olarak yaşar ve yayarlar. Onlara uymakla iman selameti ile ölmek nasib olur. Böylece ebedi ahiret yolculuğu iman ile başlamış olur. En büyük saadet te budur.
Gavs-ı Sani Hz. (k.s)

İstikamet için emirleri yapıp , yasaklardan kaçmakla beraber, nefsini gayet kusurlu görmek lazımdır.Hatta nefsi böyle görmek emirleri yapıp yasaklardan kaçmanın anahtarıdır.
Abdurahman Tahi Hz. (k.s)

İlgili Makaleler

Nakşibendi yolunun virdleri nefsi öldürmek içindir. Nefis öldükten sonra her şey düzelmeye başlar. İnsanın evini yıkan en büyük düşmanı nefisdir. Onun için insan nefsin tuzaklarına düşmemeye çalışmalıdır.
Seyyid Muhammed Raşid Erol Hz. (k.s)

Açık ve gizli edeplere uyunuz. Abdestli olun. Günah işlediğiniz an tövbeyi terk etmeyin. Öğrendiğiniz dini tatbik edin
Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hz. (k.s)

Allah-u Zülcelâl’ı tanımak ve bilmek lazımdır. İnsan Allah’tan (c.c) başka şeyi tanıdıkça sevgi azalır, Allah’ı (c.c) tanıdıkça da sevgi artar. Allah-u Zülcelâl’ı daha çok tanımanın ve bilmenin yolu ise çok tefekkür, zikir ve ibadet etmektir.
Şah-ı Nakşibend Hz. (k.s)

Ey oğlum! Mümin dünyada sıkıntı çeker. Fakat hiç şüphe yok ki, o bu sıkıntılar içinde de, darlıktan sonra huzur bulur. Fakat sen hemen rahata talip oluyorsun. Biliyor musun, müminin rahatı, Rabbine kavuştuğu gün olacaktır.
Seyyid Abdülkadir Geylani Hz. (k.s)

Her ne olursa olsun, karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve onunla ameli asla terk etmeyiniz.
Seyyid Emir Külal Hz. (k.s)

İki halde kendinizi koruyun: Söz söylerken ve yemek yerken. Söz söylerken ağzınızdan ne çıkıyor, yemek yerken ne yiyorsunuz?
İnsan daima hayır işleye, fakat işlemedim saya
Hace Ali Ramiteni Hz. (k.s)

Her kim farzları eda ettikten sonra dua ederse duası kabul olur.
Abdulhalık Gücdevani Hz. (k.s)

Çoklarının bazı fıkıh kitaplarından başka ne bir mürşitleri, ne de üstatları vardır. Onlar için şu söz çok uygundur: Kayanın içine girip gizlenmiş birisi için, onun dışında ne yer ne de gök vardır.
İmam-ı Rabbani Hz. ( k.s)

İki şeyi muhafaza etmek lazımdır. Bunlar, dinin sahibine son derece bağlılık ve hocasına ihlâs ve muhabbet üzere olmaktır.
Seyyid Taha Hz. (k.s)

Nefsin isteklerini terk edin ki ahirette utanıp mahcup olmayasınız
Seyyid Emir Külal Hz (k.s)

Mürit samimi olarak hizmet ettiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder. Bu durum mürit ölünceye kadar hatta ölümden sonra bile devam eder. Duvara bırakılan kerpiç, duvarda kaldıkça onun sevabı hizmet edene yazılır. Hizmetin iki faydası vardır: birincisi insanın nefsi kırılır; ikincisi, hizmet devam ettikçe sevap da devam eder.
Ahmed Haznevi Hz. (k.s)

Hizmet Nimettir
Gavs-ı Sani Hz. (k.s)

Yüce Allah’ı zikre devam ediniz. Zikir çekerken uyanık olunuz. Allah’ı zikrini kalbinizin içine yerleştiriniz. Zikir kalbe yerleşince siz istememenizde kalp Yüce Allah’ı zikreder. Midenizi düşünün; o,siz istemesiniz de kendi isini görür. Siz uyurken bile işine devam eder. İçine zikir yerleşen kalp de böyledir.
Gavs-ı Sani Hz. (k.s)

Bir insan sabah kalkınca, güzelce abdestini alsa, evinden isine giderken:
Ya Rabbi! Sen Rezzaki Mutlaksın/bütün yarattıklarının rızkını verirsin. Biz çalışsak da çalışmasak da sen bizim rızkımızı verirsin. Lakin rızık için çalışmayı bize sen emrettin. Biz senin emrine uyup rızkımızı aramaya gidiyoruz”diyerek niyet etse ve bu niyetle işe başlasa bütün gün boyunca başını secdeden kaldırmayıp nafile namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan için bunu yapmak çok kolaydır. Bu sevabı kazanmak için güzel niyet etmesi yeterlidir.
Gavs-ı Sani Hz. (k.s)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu