Allah Dostlarından Sözler
Çok Okunuyor

Tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen

Nefsi terbiye etmekten maksad, bedeni bağlılıklardan geçip, ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir

Tasavvuf yolu

Tasavvuf yoluna giren ve bu yolda ilerlemek isteyen salikin, talebenin durumu ve yapacağı işler :

– “Bu yola taklid ederek girenin, birgün hakikate kavuşacağına kefil olurum. Hocam Behaeddin-i Buhari, bana kendilerini taklid etmemi emr ettiler. Onları taklid ettiğim ve halen etmekte olduğum her şeyde, onun eser ve neticesini görüyorum.”

– “Nefsi terbiye etmekten maksad, bedeni bağlılıklardan geçip, ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Kul, kendi istek ve arzularından vaz geçip, Hakkın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir.

İlgili Makaleler

Bunun çaresi şöyledir: “Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun Hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır.

Bizim hocamız Şah-ı Nakşibend, o kadar ihtiyatlı idi ki, yeni bir elbise giyse; “Bu elbise falan kimsenindir.” diyerek, onu emanet gibi giyerlerdi.”

– “Şuna inanmalı ki: Hakiki gayeye, ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızası ile erebilir. Bu sebeple, mürşidin rızasını, sevgisini taleb etmek, müride talebeye düşen başlıca görevdir.”

– “Müride, bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine vererek, mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi, seçmesi kalmaya.

– “Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksad, Allah-u Teala’ya yönelmektir. O büyüklerin rûh-ı şeriflerini tam bir yönelme ile ziyaret, cenab-ı Hakk´ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu, hakikatte Hakk´a tevazudur. Çünkü insanlara Allah-u Tealanın rızası için tevazu göstermek makbûldür, kıymetlidir.”

– “Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın, iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek, kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira, iyi tesirin yakınlık, uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim, bu manada Resûlullah efendimiz;

-“Her nerede bulunursanız, bana salavat okuyunuz.” buyurdu.

“Allah-u Tealanın veli kulları ile sohbet etmek öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan aklı artırır.”

“Allah-u Tealanın veli kullarını her gün, iki günde bir kere görmek bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile.”

“Bir kimse susup duruyorsa, onun bu hali, şu üç şeyden boş olmamalıdır.

1. Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek,
2. Allah-u Tealayı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak,
3. Kalp hallerini gözetmek.

– “Gönüle Allah-u Teala’nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaşmak ise, mümkün değildir. Yirmi sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama, gönlümde yer bulamadı.”

“Amellerin en güzeli, gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir.”

Alaeddin-i Attar hazretleri vefatına yakın talebelerine vasiyet ederek buyurdu ki:

– “Birbirinize sığının! Her işte yolunuz, dini ölçülere bağlılık olsun! Ölçüleri yerine getirmek azminden dönmeyiniz! Sohbet mühim sünnettir. Bu sünnete riayet edin, umûmi ve husûsi şekilde ona devam ediniz! Eğer bu yolda sebat ve istikamet gösterirseniz, bir anda büyük derecelere kavuşursunuz. Halinizin daima yükselişte olması lazımdır.”

Alaaddin-i Attar Hazretleri
Tasavvuf yolu
Cezbe Nedir, Ne Demektir? (1)

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu