Dini MekanlarÖnemli Şahsiyetler

Mustafa Kavsar Baba

Kırklı yıllarda tamamen yıkılan câmi, mesken haline dönüştürülmüş iken bazı hayır sahibi kimselerin gayretleriyle yeniden câmi haline getirilerek ihya edildi.

Mustafa Kavsar Baba

Kavsar, “sepet” demektir. Câminin banisi Mustafa Baba, muhtemelen sepetçilikle meşgul olduğu için bu adla  anılmıştır. Kavsar Mustafa Baba, 1656 da vefat etti. Câmi, Kavsara Babanın torunlarından biri tarafından 1713 de tamir ettirildi. 1841’de Abdülmecid Hanın annesi Bezm-i alem Valide Sultan tarafından yeniden inşa edildi.

Kırklı yıllarda tamamen yıkılan câmi, mesken haline dönüştürülmüş iken bazı hayır sahibi kimselerin gayretleriyle yeniden câmi haline getirilerek ihya edildi. Câmi ile birlikte türbe de onarılarak yenilendi.

Türbe, Çavuşdere Caddesi ile Kartal Baba Caddesi’nin birleştiği yerde ve bugün mevcut olmayan Kavsara Tekkesi Mescidinin sol tarafındadır.

İlgili Makaleler

Mustafa Baba’nın Halveti Tacı ile süslü şahidesinin üzerinde şunlar yazılıdır:

Mustafa Kavsar BabaCan ü gönliyle muhibb-i Hazreti Al-i Aba
Ruhu şad ola zihi Kavsara Mustafa Baba
İderken vadiyy-i sıhhat serada tavr-ı asayiş
Niday-i İrcıi’ emrin işitdi ya’ni ma’nada
Dar-ı dünyada ikamet gayr-i mümkün olduğun
Fehm idince canib-i ukbaya itdi azm-i tam
Merhum ve mağfur Kavsara Mustafa
Baba’nın ruhi-çün el-Fatiha
Sene 1167

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu