Tasavvuf SohbetleriMehmet Ildırar
Trend

Mürşid-i Kâmil Ne Yapar?

Tasavvuf yolunda mürşitlik rütbesi rütbelerin en yükseği, mürşitler de Allah Tealâ’ya davette peygamberlerin mirasçılarıdır.

Mürşid-i Kâmil Ne Yapar?

Mürşitlik rütbesi ve mürşitlerin hizmeti, Kur’an-ı Kerim ve Efendimiz s.a.v.’in hadisleri ile bildirilmiş, hükümleri açıklanmıştır.

Fahr-i Kainat s.a.v. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Muhammed’in nefsini elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki, hiç şüphesiz Allah Tealâ’nın en sevdiği kulları, Allah’ı kullarına, kulları da Allah’a sevdirenler, yeryüzünde hayır ve nasihat için dolaşanlardır.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 409). Mürşitlik Allah Tealâ’ya davet rütbesidir.

İlgili Makaleler

Mürşid-i kâmil, Allah Tealâ’yı kullarına kulları da Allah Tealâ’ya sevdirmek için bir vasıtadır. 14 asırdır bu ümmetten milyonlarca müslümanın kurtuluşuna vesile olagelmişlerdir. Dünyanın dört bir tarafındaki mürşid-i kâmillerin ve evliyanın türbelerinden hiç eksilmeyen ziyaretçiler, veli ve mürşit sevgisinin en güzel örneğidir.

Gerek Anadolu’da gerek diğer İslâm beldelerinde bulunan binlerce veli türbesinin sürekli ziyaret edilmesi ve milyonlarca insanın oralarda Kur’an tilavet etmeleri, salât u selamlar getirmeleri şuna delildir: İnsanoğlu zaman zaman kendi babasını, dedesini, neslini unuttuğu halde Allah dostlarını asırlardır unutmamıştır. Bu da gösteriyor ki Allah Tealâ bir kulunu severse onu bütün insanlara sevdirir.

Tasavvuf yolunda mürşitlik rütbesi rütbelerin en yükseği, mürşitler de Allah Tealâ’ya davette peygamberlerin mirasçılarıdır. Mürşid-i kamil , kendisine tabi olanı Rasulullah s.a.v.’in yoluna sevk eder. Kim Rasulullah s.a.v. Efendimiz’e güzelce uyarsa Allah Tealâ da o kulu sever. Kur’an’da Allah Tealâ Rasulullah s.a.v. Efendimiz’e hitaben şöyle buyurmuştur:

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmran, 31)

Mürşid-i Kamil Ne Yapar?

Kâmil bir mürşit, Rasulullah s.a.v. Efendimiz’in ahlâkına, şeriatına, sünnet-i seniyyesine uyar ve uymaya yöneltir. İnsanlar da Allah Rasulü’nün sünnetine uymakla Onun güzel ahlâkını örnek almış, O’na tabi olmuş, dolayısıyla da Allah Tealâ’yı sevmiş olurlar.

İmam Rabbani k.s. hazretlerinin beyanına göre Nakşibendilik yolu Efendimiz s.a.v.’in ümmetine üç yönden hizmet verir:

• İman hakikatlerini inkişaf ettirir,

• Kalbî hastalıkları iyileştirir,

• Rasulullah s.a.v. Efendimiz’in sünnetini yaşatır.

Bu zamanın insanlarının hallerine bakıldığında, türlü nefsani arzularla moda çılgınlıklara uyanların yanında Sünnet-i Seniyye’ye uyanların azlığı açıkça görülmektedir. Bu da bize insan nefsinin Allah yoluna bağının zayıflığını gösterir.

İşte Mürşid-i Kamil lerin vazifesi, kendilerine bağlanan kişileri manevi kirlerden temizlemek suretiyle terbiye etmektir. Nefs çirkin sıfat ve huylardan temizlendikçe kalp parlamaya başlar. Allah Tealâ’nın tevhid, marifet ve muhabbetinin nurları ortaya çıkar. Bu durum Allah Tealâ’nın Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği müjdedir: “Şüphesiz nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 9)
Mehmet Ildırar
(Merhum Mehmet Yarbay)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu