Tasavvuf Sohbetleri
Trend

En makbul sadaka Allah yolunda hizmetdir

Kim bir Müslüman'ın bir ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter.

En makbul sadaka Allah yolunda hizmetdir

Çile ve meşakkat yurdu olan dünya, ahiret yurdunun yani ebedi hayatın tarlasıdır. İnsan dünya hayatında iyilik veya kötülük ne yaptıysa onun karşılığını görür. Allah Teala’nın rızasını ve rahmetini dileyen müminler Rasulullah’ın (s.a.v) ve peşinden giden rabbani alimlerin izini sürerek ve Allah’ın kullarını severek, onlara hizmet ederek, dünya ve ahiret saadetine erişirler.

Mümin bir kul Rahman ve Rahim olan Rabbi’ni tanıdığı ve O’na yaklaşmak istediği ölçüde, O’nun kullarına merhametli, faydalı ve yakın olur. Çünkü hizmet müminin aynasıdır, imanın ölçüsüdür, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) tebliğ ettiği güzel ahlakın kulda yansımasıdır.

Müslümanlara hizmetin kıymeti

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) buyurduğu gibi, “İnsanların en hayırlısı, diğer insanlara en faydalı olandır.” Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.

Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslüman’ın bir ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımındadır.”

Yine Rasulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hastalandığı zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple ateşlenir, rahatsızlanır.”

Birbirlerini sevip, yardımlaşan ve ihlasla başkalarına yardım eden kimse Allah Teala’nın himayesindedir. Çünkü hizmet Allah’ın emanetidir. Canını ve malını seven ve onları koruma altına almak isteyen kimse onları Allah yolunda sarfetmeli ki, Allah’ın himayesi altına alınsın.

İnsanın değeri hizmeti ile ölçülür

Güzel geçim ve hizmet kadar insanın cevherini ortaya çıkaran hiçbir şey yoktur. Mürşid-i kamiller talebelerinin olgunluk seviyesini insanlarla geçimi ve halka hizmeti ile ölçerler. Abdurrahman-ı Taği Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurmuştur: “Nisbet hizmete göredir.

En Makbul sadaka

Hizmetteki ilahi rahmet hiçbir şeyde yoktur. Nakşibendi yolunda rahmete vesile olacak her türlü amel ve hizmet vardır. Nafile ibadet için evine kapanıp halkın hizmetinden kaçan kimse pek çok hayırdan mahrum kalır. Sadece zikirle yetinmek olmaz. Mal ve can ile Allah yolunda gayret etmek gerekir.”

Hizmette benlik olmaz

Hizmetin temeli ve ruhu ihlastır. İhlasla yapılan hiçbir iş küçük ve önemsiz olamaz. Bir hizmetin başında olmakla, sonunda olmak arasında hiçbir fark yoktur. Hizmeti Allah rızasıyla değil de gösteriş ve nefsani duyguları tatmin amacıyla ya da başka çıkar sağlamak amacıyla yapan insan bundan hiçbir fayda göremez. Allah rızası için insanların geçtiği yoldan bir taş atmak da hayırdır, hizmettir. Bu nedenle bir hizmet ve hayır yaparken ne yaptığına değil, kimin için yaptığına bakmalıdır.

Hizmet ehlinin hali

Allah için insanlara hizmet eden kamil mümin; toprak gibi olur. İnsanların yararına her şeyden feragat eder. Ayaklar altında çiğnenir, ama ondan çeşit çeşit çiçekler, meyveler yetişir; güneş gibi olur, kendisi yansa da herkesi aydınlatır, ısıtır.

Gerçek mümin; insanların kendisinden bir zarar görmediği, herkesin ondan emin olduğu ve fayda gördüğü kimsedir. Kendisine güvenilmeyen, insanları sevmeyen ve başkaları tarafından da sevilmeyen kimse imanın tadını tadamaz.

Allah dostları alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) meşrebi üzere hareket etmeyi en büyük gaye edinmişlerdir. Efendimiz hiçbir ayrım yapmadan bütün insanları muhatap alıp, hepsine rahmet olmuştur. Muhataplarına dost veya düşman diye değil, Allah Teala’nın kulu gözüyle bakmıştır. Yaptığı iyilikleri kimsenin başına kakmamış, hiç kimseyi minnet altına sokmamıştır. Onun en büyük sünneti başkalarının yükünü ve zahmetini çekmek, ihtiyaçlarını gidermek ve yüzünü güldürmektir. Ne mutlu onun yolundan gidenlere!

M.Saki El Hüseyni
En Makbul sadaka

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

Mürşid ile Tevbeye Mecbur muyuz?
Himmet

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu