Sadat-ı Nakşibend-i

Muhammed Zahid (K.S)

Adı : Muhammed b. Ahmed Zahid.
Hindistan’da H. 1000 yılından evvel yaşamış, Hanefi imamlarındandır. Terğib-üs-Salat kitabı meşhurdur.

Ubeydullahi Ahrar hazretlerinin halifesi idi. Aynı zamanda vaktinin kutbu, ayrıca edip ve şair…
Mürşitlerine ulaşmadan yıllarca riyazet ve nefs mücahedesi ile uğraştılar, yıllarca gözlerine uyku girmedi. Nihayet bir gün gaipten bir ses: “Ubeydullahi Ahrar’a işaret…” ve onu bulmak için yola koyuluş…
Ses kendilerine yalnız gideceği yeri bildirmişti, kime gittiğini ise bilmiyor.. hemen ata binip günlerce yolalıyor, öte taraftan Ubeydullahi Ahrar da onu karşılamaya hazırlanıyor… O da bir ata bindi ve karşılamaya çıkış. Bir yerde buluştular, birbirlerine baktılar, selamlaştılar, atlarından İndiler, bir ağaç altında oturdular. Hemen oracıkta Muhammed Zahid’i irşat ettiler ve bir defada erdirdiler.Ardından dediler ki: “Şimdi git, Allah’ı (CC) isteyenlere yol göster. Ve ayrılış o ayrılış. Bir daha mürşitle görüşemedi…

0 kadar edepli idiler ki edebinden, Şah-ı Nakşibend’in kapısında beklediklerinden ona; “Parisa” (derviş) denildi.

İlgili Makaleler

H. 936 da vefat ettiler.
Mübarek, zayıf, beyaz tenli güler yüzlü, seyrek sakallı idiler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu