Gavs-ı Kasrevi Sohbetleri
Çok okunuyor

İslam dini ve cemaat

Rabbü'l Alemin, Peygamberlerinin bile emrine uyma­malarından razı olmamışken nasıl olur da emrine muhalefet eden in­sandan razı olur.

O va­kit de dünya imtihan dünyalığından çıkardı. Halbuki Rabbü’l Ale­mîn insanlara günah işledikleri zaman ömürlerinin sonuna kadar mühlet vereceğim, kıyamet gününde ise hesap soracağım, buyuruyor, îşte şimdi insanlar günah işliyor, Rabbü’l Alemin de mühlet veriyor. Bu sefer insan daha da azıyor, Rabbini unutuyor, Allah korkusu bir­den içinden çıkıyor. Böylece insan aldatılmış oluyor. Şeytan onu kandırıp Allah yolundan uzaklaştırıyor.

Rabbü’l Alemin, insanın zerrei miskal kadar yaptığından gafil değil, insan ne yaparsa, hayır veya günah, karşılığını mutlaka göre­cek, iyilik yapmışsa mükâfatını, kötülük, yapmışsa cezasını çekecek­tir.

Ehlullahtan olan zatlar bir günah işleyecekleri zaman kendile­rini azâblarla denemişlerdir. Bir seferinde Gavs (K.S.) anlattı. Bu­yurdu: Bir gün birisinin canı günah işlemek istemiş, zina yapmak İstemiş, kalkmış, elini ateşe sokup yakmış da acısı ciğerlerine kadar iş­lemiş. Sonra da nefsine dönüp;

“Ey zalim nefis şu hafif ateşe bile tahammül edemedin. Sabrın, tahammülün yoktur. Peki Allah’ın azabına Cehennem ateşine nasıl tahammül edeceksin. Madem ki bu ateşe tahammül edemeyecek ka­dar zayıf ve sabırsızsın, tahammül ve takatin yoktur, ne cüretle günah işlemeye kalkıyorsun? Nasıl, Allah’ın emirlerine muhalefet etmek İs­tiyorsun?” diye nefsini tezkiye edip te’dib etmiştir.

İlgili Makaleler

İşte kâmil insanlar böyle tekamül etmiş nefisleri icabı Allah’ın emirlerine muhalefet mevzuubahis olduğu zaman imanlarının teza­hürü olarak Cehennem ateşinde yanacaklarını tam idrak etmişlerdir. Onların bu derece Allah korkusu içlerine işlemişti.

Allah’ın emirlerine muhalefet etmenin sebebi imanların zayıf ol­masıdır. İtikadın zayıf olmasıdır. Hakikatte Cennet ve Cehenneme tam itikadın olmamasıdır. Allah korkusunun kalblerde hakkıyla yer etmemesidir. Aksi halde kimse günah işleyip emirlere uymamazlık yapamazdı.

İnsanda hakikî Allah korkusu hâsıl olsa yerinden bile deprenemez. İşte hakiki Allah korkusuna Şeyda (Abdurrahmani Tâgi) mi­sâldir. Seyda, Gavs’ın yanında amel yaptığı sıralarda kendisine bir korku hali, bir havfi İlâhî hâsıl olmuştu. Allah korkusu kendisini o kadar kaplamıştı ki ne yaptıysa camide duramadı, idare edemedi, ca­miden kalktı, çöle çıktı, orada da karar kılamadı. Allah korkusundan, gidip bir ağaç kovuğuna girdi, orada ağlamaya, feryad ve figan et­meye başladı.

İşte Allah korkusu ehlullah olan zatlarda böyle hakimdi. İman­ları böyle tekamül etmişti. Kendilerine bu derece hakim olan Allah korkusu, Allah havfi dolayısıyladır ki İlâhî emirlere muhalefet et­mezlerdi. Yoksa aslında onlar da bizim gibi insandırlar, onlar da bi­zim gibi beşerdirler, onlarda da şehvet vardır, onlarda da dünya mu­habbeti, dünya aşkı bulunur. Dünya lezzetini onlar da bilirler, çünkü onlar da bizim gibi insandırlar ama imanları müstakim, imanları kâmil olduğu için onları günahtan, emre muhalefetten alıkoyar, meneder.

İnsanın imanının müstakim, kâmil olması, ancak Allah’ın tâât ve İbadetiyle, Allah’ın rızasıyla mümkündür, insanın tâat ve ibadeti ne kadar çok olursa, namazı, tââtı ne kadar fazlaysa, Allah rızasını talebetmek insanda ne kadar çoksa, imanı da o derece kâmil olur.

İnsan her günah işledikçe, emre muhalefet ettikçe imanı zayıf­lar, sonunda gider. Bundan dolayıdır ki Rabbü’l Alemin şöyle buyur­muştur:

(Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine İbadet et.) (Hicr : 99)

İmanı kâmil, Allah’ın hoşnutluğunu gözetmekle, tâât ve ibadete devamle elde edilir. İmanın zayıflaması, gitmesi, Neuzubillah imansız kalmak, günah yüzündendir, günah işlendiğindendir.

Gavs-ı Kasrevi Sohbetleri

(*) (Yükü fazla olduğundan gemi taşıyamamış yolculardan birini denize atmak gerekmişti. Birini almak üzere (gemidekierle) kur’a çekti (Yunus) yenilen­lerden oldu (Kur’a kendisine isabet etti.)

Önceki sayfa 1 2
Başa dön tuşu
Arkadaşınla Paylaş
İslam dini ve cemaat,
Size Adınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/islam-dini-ve-cemaat/,
blank,