Efendimize Dair

Abdestli bulunmanın faziletleri

Abdestli bulunmanın faziletleri çoktur.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Abdestli bulunan oruç tutan gibidir. [Deylemi]

Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır. [İbni Hibban]

Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [Taberani]

Can alıcı melek gelince, abdestli olan, şehidlik mertebesine kavuşur. [Taberani]

Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını yıkayınca, ayakları ile işlediği günahlar, su ile dökülür. Böylece bütün [küçük] günahlardan temizlenmiş olur. [Müslim]

Abdest için yüzünü yıkayınca günahların kirpiklerinden dökülür. Ellerini yıkayınca el tırnaklarından, başını meshedince başından, ayaklarını yıkayınca ayak tırnaklarından günahların dökülür. Namazın sevabı yanına kalır. [Ramuz]

Abdest alanın bütün küçük günahları affolur. Büyük günahları, insan ve hayvan hakları kendisine veya vârislerine ödenmedikçe günahları affedilmez. Nafile ibadetin sevabına kavuşabilmek için imanda ve farzlarda kusurlu olmamak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek ve o işi ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. (İ.Ahlakı)

İlgili Makaleler

Namaz kıldıktan sonra tekrar abdest almak sevaptır.

Abdestli iken abdest alana on sevap verilir. [İbni Mace]

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. [İ.Gazali]

Meşakkat olmasaydı, her namaz için abdest almayı emrederdim. [İ.Gazali]

Abdestini tazeleyenin imanı tazelenmiş [parlamış] olur. [İ.Gazali]

Allah teâlâ buyurdu ki: “Abdesti bozulunca abdest almayan bana cefa etmiş olur. Abdest alıp da, iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur. İki rekat namaz kılıp da benden bir ihtiyacını istemezse yine bana cefa etmiş olur. Abdest alıp, iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edenin duasını kabul etmezsem ben de ona cefa etmiş olurum. Halbuki ben cefa etmem.” [Şir’a]

Abdest alınan suyun artanından içmek 70 türlü derde devadır.
Bunun en aşağısı hem [sıkıntı, keder]dir.) [Deylemi]

Abdestten sonra “Kadir” suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur. [Halebi]

Abdestten sonra “Kadir” suresini okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehidlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.) [Deylemi]

Abdest alıp, iki rekat namaz kılan, Cennete girmeye layık olur. [Halebi]

Abdest alıp, 2 rekat namaz kılanın günahları affolur.[Buhari]

Güzelce abdest alanın, iki namaz [kılacağı namaz ile gelecek namaz vakti] arasındaki günahlarının hepsi affolur.) [Buhari]

Abdestten sonra, on defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur. [Ey Oğul İlmihali]

Ancak [kâmil] mümin, devamlı abdestli durabilir. [İbni Mace]

Abdestli olmaya devam edene, Allah teâlâ şunları ihsan eder:

Abdestli bulunmanın faziletleri

1- Melekler onun yanından ayrılmaz.
2- Devamlı sevap yazarlar.
3- Bütün azaları tesbih eder.
4- Uyuyunca melekler, insan ve cin şerrinden korur.
5- Sekerat-ı mevti kolaylaşır.
6- Abdestli iken Allah teâlânın emanında olur.
7- İftitah tekbirini kaçırmaz.Allah teâlâ, Hz. Musa’ya buyurdu ki:
“Ya Musa, sana bir musibet gelince abdestsiz isen, kusuru kendinde bul!) [Şir’a]Evliya-i kiram, her zaman abdestli durabilmek için, az yiyip az içerlerdi. İmam-ı Malik hazretleri, üç günde bir yemek yerdi. Sebebi sorulunca, (Allah teâlânın huzurunda sık sık helaya gidip gelmekten utanıyorum” buyurdu. (Envar-ül-Kudsiyye)

Yatağa abdestli girmenin fazileti de büyüktür.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar “Ya Rabbi bu kulunu affet!” diye dua eder. [Hakim]

Abdestli yatıp Allah teâlâyı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyandığı zaman yine Allah teâlâyı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allah’a dua eder. [İbni Hibban]

Abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir. [Deylemi]

Abdestli yatan, gece vefat ederse şehid olur. [İbni Sünni]

Abdestli bulunmanın faziletleri

Facebook sayfamız Twitter sayfamız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu