ETİKET: ruh

Nefs’e Dair

Allahu Tealâ insanı yarattıktan sonra ona gazabı ve şehveti verdi. Gazab ve şehvetin orta hali yani itidali olduğu gibi, ifrat ve tefridi de vardır. “Allah bir kuluna hayır murad ederse, nefsinin ayıplarını ona gösterir.” (Ne gariptir ki bir adama nefsinin ayıbını söylesen, sana kızar.)

ölüler görür ve işitir mi

Ölüler görür ve işitir mi?

“Nefsimi kudret elinde bulunduran yüce Allah’a yemin olsun ki, onlar bu sözleri sizlerden daha iyi işitmektedirler, fakat konuşmaya takatleri yoktur.” İşte bu hadis ölen kimsenin...

Tahrim Suresi

Tahrim Suresi

Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona,sizden daha iyi kendini Allah’a veren,inanan,tevbe eden,ibadet eden,dul ve bâkire eşler verebilir. Tahrim Suresi

kadir suresi

Kadir Suresi

Kuranı Kerim’in 97.suresi olan Kadir Suresi Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke’de inmiştir. 5 ayettir. Surede, Kadir gecesinden, onun...

Send this to a friend