Adab-ı S.Abdulhakim el Hüseyni

Vird nedir? Vird adabı

İnsanî kalp ise hayvanî kalbin içerisine yerleştirilmiş latif ve nuranî bir cevherdir. Kalp, zikirle tedavi olduktan sonra arşın üzerindeki makamına geri döner.

Sonra tesbihi sağ eline alır ve sol memenin dört parmak altına yerleştirir. Tesbihi işaret parmağıyla kullanır. Zira o parmaktan kalple azalarını hareket ettirmeden kalbiyle “Allah Allah Allah” der. Sâlikin bağlantısı olan bir damara direkt bağlantı vardır. Başını, dilini ve diğer tüm vücuduyla kalbine, kalbiyle de Allah Teâlâ’ya yönelmesi gerekir.

Çünkü bu ikisi olmadan nispetin hâsıl olması çok zordur. Her yüz zikirde bir kendisinin duyabileceği kadar, son derece mütevazi, boynu bükük ve hayâlı bir şekilde, yalnızca Allah Teâlâ’nın zikri kalana kadar ve sırrı da måsivallahtan ayrılana kadar kalpten başka düşünceleri çıkarmak için manasını düşünerek “Ilâhî ente maksûdî ve rizâke matlubi” der.

İlgili Makaleler

Bu şekilde tesbihi elli defa çevirerek 5000’e tamamlamış olur.

Bu virdi 5000 olan kimseler içindir. Mesela virdi 7000 olan kişi, virdini tesbihi yetmiş defa çevirerek tamamlar. Diğerleri de buna kıyas edilir. Virdi bitirdiğinde bu virdi gafletle ve özenmeden çektiğini, bunun Allah Teâlâ’ya layık olmadığını, hatta günahın istiğfara muhtaç olduğu gibi böyle bir zikrin de istiğfara muhtaç olduğunu düşünerek yirmi beş defa veya daha fazla “estağfirullah” der ve gözlerini açar.

Faziletli olan, vaktini zikirle geçirmek için zikrini günün belli saatlerine yaymasıdır. Fakat zikri kaçırmaktan korkuyorsa tek oturuşta bitirmelidir.

Eğer virdini bitirmeden kalkarsa faziletli olan, tek sayılardan birinde durup istiğfar ile gözlerini açmasıdır. Virdini tamamlamak için tekrar oturduğunda eğer yüz defa zikretmişse yirmi beş defa ya da daha fazla istiğfar eder ve kaldığı yerden virdini tamamlar. Eğer yüz defa zikretmeden gözlerini açarsa sonra da yeniden başlamak isterse Fâtihaları okur.

Mürid, zikrini artırmak istesin veya istemesin dört ay boyunca ya da daha fazla bir süre zikrine devam ettikten sonra şeyhine yahut onun bir vekiline haber vermelidir.

Bu virdin en azı 5000’dir. En çoğu ise 21.000’dir. Virdin vakti 24 saattir. Mesela başlangıç vaktini fecir vakti olarak tayin eden biri ertesi gün fecir vaktine kadar virdini istediği vakitte çekebilir. Fecir vakti girdiğinde bir sonraki günün vakti başlamış olur. Eğer vird için bir başlama saati tayin etmemişse hangi saatte başlamışsa ertesi gün o saate kadar virdini çekebilir. Kaçırdığı virdin kazâsını yapmaz. Letaif ve nefyü isbât zikri de böyledir.

Lafza-i Celâl Zikri Adabının Delilleri

Bilinmesi gereken şeylerden biri de zikir âdaplarının şeriatın dışında olmadığıdır. Bütün bu âdaplar Kitap ve Sünnet’e dayanır. Bunların bir kısmını sekiz şart konusunda açıkladık, geri kalanların bir kısmını burada diğer bir kısmını da hatm-i hacegân konusunda açıklayacağız inşallah.

Lafza-i Celâl ile Zikretmek

Lafza-i celâl ile zikretmenin câiz ve müstehap olması hakkında Kur’an-ı Kerîm, sünnet-i seniyye, sahabiler, âlimler ve fakihlerin sözlerinden birtakım deliller vardır.

Âyet-i Kerimelerden Deliller

Lafza-i celâl ile zikretmenin câiz ve müstehap olması hakkındaki âyet-i kerimelerden bazıları şunlardır:

قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون

“Sen ‘Allah’ de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalanadursunlar!” (Enâm 6/91).

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler” (Âl-i İmrán 3/191).

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات

“Allah’ı çokça zikreden erkeklerle çokça zikreden kadınlar var ya…” (Ahzab 33/35).

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار

“Rabb’ini çok zikret, sabah akşam tesbih et” (Âl-i İmrân 3/41). Yazının devamını okumak için tıklayın.

Önceki sayfa 1 2 3Sonraki sayfa
Başa dön tuşu
Arkadaşınla Paylaş
Vird nedir? Vird adabı,
Size Adınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/vird-nedir-vird-adabi/,
,