Geçmiş Zaman Olur ki
Trend

Tefekkür etmek

"Yüce Rabbin vaad ettiklerini düşünüp tefekküre dalmak. Böyle tefekkür yapanlarda ibadetlere karşı istek doğar."

Tefekkür etmek

Tefekkürün üç yönü

Büyük süfilerden Şeyh Ebu Ali er-Ruzbârî k.s. şöyle der:

İlgili Makaleler

Tefekkür üç yönlüdür. Şöyle ki:

“Allah Tealâ’nın varlığına dair delilleri düşünüp tefekkür etmek. Her kimde böyle bir tefekkür varsa onda sevgi meydana gelir.”

“Yüce Rabbin vaad ettiklerini düşünüp tefekküre dalmak. Böyle tefekkür yapanlarda ibadetlere karşı istek doğar.”

“Cenab-ı Hakk’ın günahlara karşı azap tehdidini düşünüp tefekkür etmek. Böyle bir tefekkürü olan kimsede ar ve hayâ duygusu doğar.”

(Abdülmecid Hânî Hadâiku I-Verdiyye)

“İnsanın emelleri ne kadar uzun olursa, amelleri de o kadar kötü olur.”

(Fudayl bin İyâz rh.a)

Namaz Hırsızı

Hasan Basrî rh.a.’in rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Rasulullah s.a.v. bir defasında:

-“Size hırsızların en kötüsünü söyleyeyim mi?” buyurdu. Sahabiler:

-“Evet ya Rasulallah” dediler. Hz. Peygamber s.a.v.:

-“Namazında hırsızlık yapandır” buyurdu.

-“Kişi namazında nasıl hırsızlık yapar?” diye sorulunca Rasulullah s.a.v. buyurdu ki:

-“Namazın rükusunu ve secdesini tam olarak yerine getirmezse tadil-i erkâna riayet etmez ise.”

(Ahmed b. Hanbel eI-Müsned 5/310 )

Gafletten Agâhlığa

Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rifâî k.s. şöyle der:

Ey oğul! Sözlerinde ve işlerinde seni ilgilendirmeyen meselelerden sakın. Gafletten sıyrılıp uyanıklık kapısından gir. Mütevazi ve gönlü kırık ol. Kibir ve büyüklenmekten vazgeç.

Ey oğul! Haset etmekten sakın. Çünkü haset bütün günahların anasıdır. Nitekim Hz. Adem A.S’a haset eden şeytan kibirlenip secde etmedi. Ayrıca yemin ederek “Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim”(Araf 21) deyip ona ve Hz. Havva’ya yalan söyledi. Bu yüzden Allah Tealâ’nın rahmetinden kovuldu.

Yalan, kibir ve haset, kulun Rabbinin kapısından kovulmasına sebeptir. Nefsinin bu kötü huylara alışmasına izin verme. Bütün benliğinle Allah Tealâ’ya yönel. Bil ki bir gün mutlaka Öleceksin. Bunu bilirsen kibirlenmezsin. Yine bil ki, yaptıklarından mutlaka hesaba çekileceksin. Bunu bilirsen yalan söylemezsin.

Kendin kötü iş yapmadığın gibi insanların kusurlarını da görmekten sakın. Başkalarını nasıl yargılarsan öyle karşılık görürsün. Senin gözün olduğu gibi başkalarının da gözü var. İnsanlara kötü söz söyleme; onların da dili var. Sen insanlar hakkında konuşup dururken onların senin hakkında konuşmamasını bekleme.

Yalnız kendi kusurlarını gör. Her an nefsini muhasebeye çek, onun istekleriyle meşgul olma. Allah Tealâ’dan çok çok bağışlanma dile.

(Ahmed er-Rifâî Burhânü’I-Müeyyed)
Tefekkür etmek
(Semerkand Dergisi)

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu