İslam ve İnsan
Trend

Hanımlar nasıl namaz kılar?

Ellerimi kaldırıp "Allahu Ekber" derim, (Kadınlar parmak uçlarını çenelerine değecek kadar el kaldırır Sağ elimin avucunu sol elimin koyar bağlarım.

Hanımlar nasıl namaz kılar

Öncelikle namaza başlamadan önce niyet edilir;

1-Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için (vakti giren namaz hangisiyse; sabah, öğle, ikindi akşam, yatsı) vaktinin, (hangisi eda edilecekse; sünnet veya farz) namazını kılmaya” diyerek niyet edilir.

İlgili Makaleler

tekbir

Ellerimi kaldırıp “Allahu Ekber” derim, (Kadınlar parmak uçlarını çenelerine değecek kadar el kaldırır Sağ elimin avucunu sol elimin koyar bağlarım. Sağ elimin küçük ve baş parmaklarıyla da sol .elimin bileğini tutarak,(kadınlar ellerini göğüslerinin üstünde tutarlar). Hanımlar tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır. Ayaklarının arası 4 parmak mesafe olmalıdır.

Kıyam:Tekbirden sonra eller bağlanır. Hanımlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

kıyam

 

Hanımlar nasıl namaz kılar?

Önce sübhaneke okunur;

“Sübhâneke Allâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayruk.” okur “Eûzü besmele” çeker “Fâtiha”yı

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” okuyup “Âmin” derim ve “Kevser” sûresini

“İnnâ a’taynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.”
okur bitiririm. “Allâhü Ekber” diyerek rukû’a varırım.

 

Hanımlar nasıl namaz kılar

Hanımlar, rükuda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler, sırtları dümdüz olmaz. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar bu sırada gözler ayak parmak uçlarına bakar.Üç kerre “Sübhane Rabbiyel – Aziym” dedikten sonra “Semiallâhü limen hamideh” diyerek doğrulurum.Bu sırada “Rabbena lekelhamd” derim. Sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye giderim.

 

Başımı alnım ile burnumu yere (seccadenin üzerine) koyar, üç kere “Sübhâne Rabbiyel – âlâ” derim Sonra “Allahu Ekber” der secde’den başımı kaldırır otururum., tekrar “Allahu Ekber” diyerek secdeye varırım.Üç kere “Sübhâne Rabbiyel âlâ” derim. Sonra “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkarım. Ellerimi bağlar “Besmele” çekip “Fâtiha“yı okur “Âmin” der, “îhlâs sûresini

Kul huvallâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad” okuyup “Allâhu Ekber” diyerek rukû’a varırım. Üç kerre “Sübhâne Rabbiyel – aziym” deyip “Semiallâhü li men hamideh” der doğrulurum hemen ardından “Rabbena lekelhamd” derim. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varırım. Üç kerre “Sübhâne Rabbiyel – âlâ” derim. “Allâhu Ekber” der, doğrulurum. Tekrar “Allâhu Ekber” der secdeye giderim “Sübhâne Rabbiyel -âlâ” dedikten sonra “Allâhu Ekber” der otururum resimde görüldüğü gibi sol ayağını yere yatırarak üstüne oturur.

 

tahiyyat

“Ettehiyyâtu”yu,

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh

Allâ-hümme salli

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd

Allâhümme bârik

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamidün mecîd

ve Rabbena âtina

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

dualarını okuduktan sonra evvelâ sağ tarafıma sonra sol tarafıma başımı çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh” derim. Sonra “Allâhümme entesselâmü ve min kesselâm tebârekte yâ zelcelâli vel – ikram” derim. Böylece 2 rekat namaz bitmiş olur.

NOT: Kadınların rukûa varışları, secdeye kapanışları oturuşları görüldüğü gibi olur. Secdede dirsekleri yere yatar. Oturuşlarında ayaklan görüldüğü gibi yatık olur

Hanımlar nasıl namaz kılar?

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu