Ebû Yezid Bestamî hazretleri

  • Oca- 2023 -
    17 Ocak
    Semerkand DergisiLedün İlmi

    Ledün İlmi

    Ledün İlmi Sözlüklerde “katında, yanında, nezdinde” anlamlarına gelen “ledün” tasavvufî bir kavram olarak Cenâb-ı Hak  katından doğrudan gelen bilgiyi ifade eder. O’nun tarafından seçtiği kullarının kalbine vasıtasız olarak ilham edilen ilm-i ledün, aynı zamanda “sır ilmi” ve  “bâtinî ilim” olarak da adlandırılır. Bu ilim kişiye özeldir ve satırlarda (kitaplarda) değil, sadırlarda (kalplerde) bulunur. İlm-i ledün ayet-i kerimelerin herkes tarafından idrak…

Başa dön tuşu