Esma-ül Hüsna

Esma-Ül Hüsna

Esma-ül Hüsna, Allah’ın güzel isimleri demektir.Bir ayet-i kerimede:

“En güzel isimler O’nundur (Allah’ındır)” (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
Allah Teala Hazretlerinin bilinen isimlerini (Esma-ül Hüsna) ve anlamlarını bu videodan öğrenebilirsiniz.

Videonun seslendirmesi Engin NOYAN’a aittir.

Esma-ül Hüsna

1
Allah
الله
Tüm isimleri içine alan ismidir.
2
Rahman
الرحمن
Rahman, rahmet sahibi.
3
Rahim
الرحيم
Acıyan, merhamet eden.
4
Adil
العدل
Adil olan.
5
Afüv
العفو
Affedici.
6
Ahir
الآخر
Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.
7
Alim
العليم
Her şeyi çok iyi bilen.
8
Aliyy
العلي
Ulu, yüce, üstün olan.
9
Azim
العظيم
Büyüklük sahibi.
10
Aziz
العزيز
Aziz, izzetli.
11
Bais
الباعث
Seçip ortaya çıkaran.
12
Baki
الباقي
Varlığının sonu olmayan, gelmeyen.
13
Bari
البارئ
Yaratan.
14
Basir
البصير
Gören.
15
Basit
الباسط
Ferahlatan, genişleten.
16
Batın
الباطن
Varlığı (zatı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen.
17
Bedi
البديع
Örneksiz yaratan.
18
Berr
البَرّ
İyilik yapan.
19
Cami
الجامع
Toparlayan.
20
Cebbar
الجبّار
Güç kullanan.
21
Celil
الجليل
Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan demektir.
22
Dar
الضار
Zarar veren.
23
Evvel
الأوّل
Varlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan.
24
Fettah
الفتّاح
Açan, genişlik verici.
25
Gaffar
الغفّار
Bağışlayıcı.
26
Gafur
الغفور
Affeden.
27
Gani
الغني
Zengin.
28
Habir
الخبير
Her şeyden haberdar olan.
29
Hadi
الهادي
Hidayet verici.
30
Hafıd
الخافض
Perişan eden.
31
Hafiz
الحفيظ
Koruyucu.
32
Hakem
الحكم
Hakem.
33
Hakim
الحكيم
Her işi hikmetli olan.
34
Hakk
الحقّ
Varlığı (zatı) hiç değişmeden duran.
35
Halik
الخالق
Yaratıcı.
36
Halim
الحليم
Yumuşak muamele eden.
37
Hamid
الحميد
Övülen.
38
Hasib
الحسيب
Hesap gören.
39
Hayy
الحيّ
Her zaman diri olan.
40
Kabid
القابض
Sıkan, daraltan.
41
Kadir
القادر
Kudretli.
42
Kahhar
القهّار
Kahreden.
43
Kaviyy
القويّ
Kuvvetli.
44
Kayyum
القيّوم
Ayakta tutan.
45
Kebir
الكبير
Büyük.
46
Kerim
الكريم
Cömert.
47
Kuddüs
القدّوس
Tertemiz.
48
Latif
اللطيف
İnce, letafetli.
49
Macid
الماجد
Şanlı.
50
Malik-ül Mülk
مالك الملك
Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sahibi.
51
Mani
المانع
Engel olan.
52
Mecid
المجيد
Şerefli.
53
Melik
الملك
Hükümdar.
54
Metin
المتين
Sağlam.
55
Mu’ahhir
المؤخّر
Geride bırakan, erteleyen.
56
Mucib
المجيب
İcabet eden.
57
Muğni
المغني
Zenginleştiren.
58
Muhsi
المحسي
Sayan.
59
Muhyi
المحيي
Canlandıran, dirilten.
60
Muid
المعيد
Döndüren.
61
Muiz
المعز
İzzet veren.
62
Mukaddim
المقدّم
Öne geçiren.
63
Mukit
المقيت
Besleyen.
64
Muksit
المقسط
Dürüst veya tasarruflu
65
Muktedir
المقتدر
İktidar sahibi.
66
Musavvir
المصور
Tasarımlayan, şekillendiren.
67
Mübdi’
المبدىء
Varlık veren
68
Müheymin
المهيْمن
Belirleyici.
69
Mü’min
المؤمن
Güvenen.
70
Mümit
المميت
Öldüren, can alan.
71
Müntakim
المنتقم
İntikam alan.
72
Müteali
المتعالِ
Her şeyden yüce.
73
Mütekebbir
المتكبّر
Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen
74
Müzil
المذل
Zillet veren.
75
Nafi
النافع
Faydalandıran.
76
Nur
النور
Evreni nurlandıran.
77
Rafi
الرافع
Yücelten.
78
Rakib
الرقيب
Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
79
Ra’uf
الرؤوف
Esirgeyen.
80
Reşid
الرشيد
Doğru yola eriştiren.
81
Rezzak
الرزّاق
Rızıklandıran.
82
Sabur
الصبور
Sabırlı olan.
83
Samed
الصمد
Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.
84
Şehid
الشهيد
Şahit.
85
Şekur
الشكور
Teşekkür eden.
86
Selam
السلام
Esenlik kaynağı.
87
Semi
السميع
İşiten.
88
Tevvab
التوّاب
Tövbelere kucak açan.
89
Vacid
الواجد
İcad eyleyen, varlığı kendinden olan.
90
Vahid
الواحد
Eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan.
91
Vali
الوالي
Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten.
92
Varis
الوارث
Bütün servetlerin gerçek sahibi.
93
Vasi
الواسع
Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
94
Vedud
الودود
Sevilen.
95
Vehhab
الوهّاب
Karşılıksız bolca veren.
96
Vekil
الوكيل
Vekil kılınan.
97
Veli
الولي
Veli, dost.
98
Zahir
الظاهر
Yarattıklarıyla varlığı aşikar olan.
99
Zülcelal-i vel-İkram
ذو الجلال والإكرام
Şanlı ve İkramlı.

Esma-ül Hüsna

Başa dön tuşu