Sesli Kuran-ı Kerim
Çok okunuyor

Saffat Suresi (37.sure)

Meleklerin sıra sıra dizilmesi, çoğunlukla saf tutarak ibadet etmeleri şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bunun mecazi bir ifade olup meleklerin Allah katındaki farklı derecelerine işaret ettiği de belirtilmektedir.

 • Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler.
 • Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.
 • (Oradan kurtulan İbrahim:) “Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek”.
 • O : “Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver”, dedi.
 • İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.
 • Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.
 • Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:
 • Biz ona: ” Ey İbrahim!” diye seslendik.
 • Rüyayı gerçekleştirdin.Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
 • Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır.
 • Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.
 • Geriden gelecekler arasında ona (iyi birnam) bıraktık:
 • İbrahim’e selam! dedik.
 • Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
 • Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.
 • Sâlihlerden bir peygamber olarak O’na (İbrahim’e) İshak’ı müjdeledik.
 • Kendisini ve İshak’ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak.
 • Andolsun biz Musa’ya da Harun’a da nimetler verdik.
 • Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
 • Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu.
 • Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat’ı) verdik.
 • Her ikisini de doğru yola ilettik.
 • Sonra gelenler içinde, namlarına şunu bıraktık.
 • Musa ve Harun’a selam olsun.
 • Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız.
 • Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı.
 • İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi.
 • (İlyas) milletine: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
 • Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız? demişti.
 • “Sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı?”
 • Bunun üzerine İlyas’ı yalanladılar. Onun için onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir.
 • Ancak Allah’ın ihlâslı kulları müstesna.
 • Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık,
 • “İlyas’a selâm!” dedik.
 • Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız.
 • Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı.
 • Lût da elbette peygamberlerdendi.
 • Hani biz Lût’u ve ailesinin hepsini kurtardık.
 • Ancak geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında,
 • Sonra diğerlerini yok ettik.
 • (Ey insanlar!) Siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz:sabahleyin
 • Ve geceleyin. Hâla akıllanmayacak mısınız?
 • Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi.
 • Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı.
 • Gemide olanlarla karşılıklı kur’a çektiler de kaybedenlerden oldu.
 • Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.
 • Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı,
 • Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
 • Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.
 • Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.
 • Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.
 • Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık.
 • Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı?
 • Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık?
 • Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki;
 • “Allah doğurdu” diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar.
 • Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş!
 • Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?
 • Hiç düşünmüyor musunuz?
 • Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?
 • Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin!
 • Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler.
 • Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir.
 • Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnadır (onlar azap görmeyeceklerdir).
 • Sizler ve taptığınız şeyler!
 • Hiçbiriniz, Allah’a karşı azdırıp saptıramazsınız.
 • Cehenneme girecek kimseden başkasını.
 • “(Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır.”
 • ” Şüphesiz biz,orada sıra sıra dururuz.”
 • “Ve şüphesiz Allah’ı tesbih ederiz.”
 • “Putperestler şöyle diyorlardı”.
 • “Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı”,
 • “Mutlaka Allah’ın ihlâslı kulları olurduk!” .
 • İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir!
 • Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir:
 • Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır.
 • Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir.
 • Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma.
 • Onların halini gör, onlar da görecekler.
 • Azabımızı acele mi istiyorlar?
 • Azap yurtlarına indiğinde, uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) sabahı ne kötü olur!
 • Sen bir zamana kadar onlara aldırma.
 • Onların halini gör, onlar da göreceklerdir.
 • Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.
 • Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!
 • Alemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!
 • Saffat Suresi

  Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

  Önceki sayfa 1 2
  Başa dön tuşu
  Arkadaşınla Paylaş
  Saffat Suresi (37.sure),
  Size Adınız gönderdi.
  https://www.nasihatler.com/saffat-suresi/,
  blank,